Ve dnech 20. – 21.11.2017 proběhly nové volby do Školské rady, a to jak z řad pedagogů tak také zástupce z řad rodičů dětí naší školy. V tomto měsíci byl zvolen také zástupce jmenovaný zřizovatelem. Všichni zvolení členové budou svou funkci vykonávat po dobu tří let.

Nové složení Školské rady ZŠ a MŠ Majakovského od listopadu 2017.

Zástupce za rodiče:                                 p. Žaneta Valošková

Zástupce jmenovaný zřizovatelem:         p. Ing. Zbyněk Gajdacz

Zástupce za pedagogy:                           p. Mgr. Silvie Vlčková, předseda

V Karviné, dne 22.11.2017

V souladu s paragrafem 167 školského zákona proběhnou dne 21.11.2017 volby do školské rady. Jednoho člena jmenuje zřizovatel, jednoho volí pedagogičtí zaměstnanci a jednoho volí zákonní zástupci nezletilých žáků (volí se na 3 roky).

Volby členů řídí tříčlenná volební komise jmenovaná ředitelem školy.

Návrhy kandidátů školské rady z řad zákonných zástupců je možno dodat volební komisi do třídních schůzek 21. 11. 2017.

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy