V souladu s paragrafem 167 školského zákona proběhnou dne 21.11.2017 volby do školské rady. Jednoho člena jmenuje zřizovatel, jednoho volí pedagogičtí zaměstnanci a jednoho volí zákonní zástupci nezletilých žáků (volí se na 3 roky).

Volby členů řídí tříčlenná volební komise jmenovaná ředitelem školy.

Návrhy kandidátů školské rady z řad zákonných zástupců je možno dodat volební komisi do třídních schůzek 21. 11. 2017.

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy