Vážení rodiče,

zápis dětí do základních škol letos proběhne na základě novelizace zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ("školský zákon"),

ve znění pozdějších předpisů

v novém termínu - v měsíci dubnu.
Zápisy na ZŠ MAJAKOVSKÉHO proběhnou v úterý 11. dubna 2017 - 10:00 do 17:00 hodin

a ve středu 12. dubna 2017 od 10:00 - 17:00 hodin.
Nutno vzít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Zákonný zástupce může v den stanoveného zápisu písemně požádat o odklad školní docházky,

k písemné žádosti však musí v den zápisu doložit doporučující posouzení

příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Budeme se těšit na setkání s Vámi.