Vážení rodiče, 

na základě opatření MŠMT a vlády ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění  COVID-19, se upravuje organizace zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis podle opatření MŠMT bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zároveň se upřednostňuje podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole, nejlépe tedy emailem, poštou, datovou schránkou nebo ve výjimečných případech osobně ve škole.

Zápis bude probíhat během celého měsíce dubna, od 1. do 30. dubna 2020, tedy nejen v původně vyhlášený termín zápisu 7.- 8.dubna2020.

Jakým způsobem může zákonný zástupce budoucího prvňáčka podat přihlášku k zápisu: 

1. Pokud si můžete stáhnout žádost z webových stránek školy:

Stáhněte si žádost z webových stránek školy, vyplňte, podepište a následně:

 1. vložte žádost do obálky a zalepenou obálku vhoďte do schránky u hlavního vchodu ZŠ Majakovského (bude viditelně označena šipkou a nápisem ZÁPISY)
 2. odevzdejte osobně na sekretariátě školy
 3. naskenujte a pošlete emailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 4. pošlete poštou na adresu ZŠ a MŠ Majakovského, Majakovského 2219, 733 01 Karviná – Mizerov

2. Rodiče, kteří si žádost nemohou doma vytisknout, postupují takto:  

 1. vyzvednou si žádost na sekretariátu školy, vyplní si žádost doma, vloží žádost do obálky a tuto obálku vhodí do schránky u vchodu ZŠ Majakovského (bude viditelně označena šipkou zápisy) nebo odevzdají žádost na sekretariátě školy  
 2. ve výjimečných případech můžete školu navštívit osobně v původně plánovaném termínu 7.-8.dubna v době od 9.00 – 17.00 hodin, kdy se Vám bude věnovat paní učitelka z 1.stupně a žádost Vám pomůže vyplnit; v žádném případě však nesmí docházet ke shlukování osob, takže do školy a pouze do vestibulu bude vpuštěna vždy pouze jedna osoba.

3. V případě, že žádáte o odklad, nebo o předčasné přijetí k plnění povinné školní docházky:

Rodiče, kteří žádají o odklad povinné školní docházky nebo o předčasné přijetí k plnění povinné školní docházky na naší škole, vyplní jiný formulář, který obdrží rovněž na sekretariátu školy (je třeba lékařský posudek a posudek poradenského zařízení).  Vzhledem k současnému nouzovému stavu doručte pak tento formulář do školy teprve tehdy, až jej budete mít potvrzený, nejpozději však do konce měsíce srpna 2020.    

V okamžiku, kdy budou odvolána nouzová opatření a školy budou znovu fungovat, budete pozváni do školy na informační schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na telef. čísle 596 311 196, nebo pište na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 Vážení rodiče,

na základě vládních opatření k epidemiologické situaci Vám ohledně zápisů do prvních tříd sdělujeme:

 

-zápisy budou standardně v legislativním termínu, na naší škole 7. a  8. dubna, je možné, že zápisy umožníme po celý měsíc duben

-budou se konat z bezpečnostních důvodů  bez přítomnosti dítěte a pravděpodobně také nebude nutná účast zákonných zástupců

-vše budeme řešit elektronicky a poštou (mail, datová schránka, apod.)

- prosím sledujte naše www stránky, kde budeme detaily upřesňovat  a také celostátní nařízení o  nouzovém stavu

- přejeme Vám mnoho zdraví a věřme, že se situace co nejdříve vrátí do normálních kolejí

 

S přátelským pozdravem Mgr.Roman Hamrus, ředitel školy

Informujeme všechny rodiče předškoláků, že zápisy do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se budou konat v prostorách školy ve dnech

 1. 4. 2020 od 09:00 – 17:00 hod.
 2. 4. 2020 od 09:00 – 17:00 hod.

U zápisu zákonný zástupce předloží svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Zákonný zástupce může v den stanoveného zápisu písemně požádat o odklad školní docházky, k písemné žádosti však musí v den zápisu přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

 

nformujeme všechny rodiče předškoláků, že zápisy do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se budou konat v prostorách školy ve dnech

 1. 4. 2020 od 09:00 – 17:00 hod.
 2. 4. 2020 od 09:00 – 17:00 hod.

U zápisu zákonný zástupce předloží svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Zákonný zástupce může v den stanoveného zápisu písemně požádat o odklad školní docházky, k písemné žádosti však musí v den zápisu přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Informujeme všechny rodiče předškoláků, že zápisy do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se budou konat v prostorách školy ve dnech

 1. 4. 2020 od 09:00 – 17:00 hod.
 2. 4. 2020 od 09:00 – 17:00 hod.

U zápisu zákonný zástupce předloží svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Zákonný zástupce může v den stanoveného zápisu písemně požádat o odklad školní docházky, k písemné žádosti však musí v den zápisu přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

deti