Zápisy do budoucích 1.tříd se podle opatření MŠMT vzhledem k probíhající epidemii Covid-19 upravují takto:

  • Zápisy budou probíhat během celého měsíce dubna                     (od 01. - 30. dubna 2021)
  • Upřednostňuje se bezkontaktní podávání žádostí
  • Žádost k přijetí do 1.třídy si rodiče mohou stáhnout z www.stránek nebo vyzvednout na sekretariátě školy
  • Vyplněnou žádost mohou rodiče odeslat emailem, poštou, vložit do schránky u vchodu do školy nebo osobně odevzdat na sekretariátě školy
  • V dny původně stanoveného zápisu 7. - 8. dubna 2021 je možné v době od 9.00 - 17.00 navštívit školu k individuální konzultaci s paní učitelkou 1. ročníku, nejlépe si domluvit schůzku telefonicky na určitý čas.
  • Veškeré podrobné informace k zápisům najdete na www.stránkách školy, facebookovém profilu školy, případně přímo na vstupu do školy

           V Karviné 9.3.2021 

Školský obvod zahrnuje tyto ulice:

Majakovského, Čajkovského, Na Kopci, Kpt. Jaroše, Stavbařů

Zákon umožňuje přijmout k povinné školní docházce také žáka z jiného škol.obvodu. O přijetí rozhoduje ředitel školy.

Výuka na naší škole probíhá od 1. ročníku podle Školního vzdělávacího programu „Majáček“. Žákům od 1. ročníku nabízíme třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

          Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy