Informujeme všechny rodiče předškoláků, že zápisy do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se budou konat v prostorách školy ve dnech

  1. 4. 2020 od 09:00 – 17:00 hod.
  2. 4. 2020 od 09:00 – 17:00 hod.

U zápisu zákonný zástupce předloží svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Zákonný zástupce může v den stanoveného zápisu písemně požádat o odklad školní docházky, k písemné žádosti však musí v den zápisu přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

deti