V letošním školním roce soutěže probíhaly netradičně vzhledem k uzavření škol a distanční výuce, ale i přesto někteří žáci byli úspěšní. Náš žák 9.A Matyáš Palian se zúčastnil okresního kola soutěže v jazyce německém a vyhrál nádherné 3. místo.

Mooooc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

za PK NJ
Mgr. Pavlína Mojová

V letošním roce získali naši žáci 4. ročníku přední příčky v okresním kole soutěže Matematický klokan. 
Umístění na 1. místě získal Tomáš Heligman z 4.A, 2. místo Natalie Regecová z  4.A, 3. místo Matěj Pustay z 4.A a Adam Ženíšek z 5.A. 
Děkujeme za skvělé výsledky a za reprezentaci naší školy všem žákům a paní učitelce Mgr. Jolaně Šrubařové. 
 
 
Mgr. Jiřina Stenchlá
 

V letošním roce proběhla matematická soutěž Pangea online na PC obdobně jako v loňském roce. Celkem se zúčastnilo této soutěže 39 žáků z 4. ročníku až po 9. ročník. Žáci řešili záludné úlohy a své vědomosti si mohli porovnat s žáky celé naší republiky.

Nejlepší umístění získali tito naši žáci :

  • 1. místo školní kolo 4.A Natali Regecová, 3. místo v Moravskoslezském kraji, 95. místo v rámci ČR.
  • 1. místo  školní kolo  5.A Petr Miterko, 18. místo v Moravskoslezském kraji
  • 1. místo školní kolo 6.A Barbora Klečková
  • 1. místo školní kolo 7.A Nela Dvořáková
  • 1. místo školní kolo 8.A Miroslav Toráč
  • 1. místo školní kolo 9.A Ondřej Siuda, 42. místo v Moravskoslezském kraji

 Všem žákům, kteří se zapojili  do této soutěže děkujeme za reprezentaci naší školy.

 Dále také patří poděkování vyučujícím, kteří žáky vyučují matematice.

Všem přeji hodně úspěchů nejen v matematických soutěžích, ale i v osobním životě.

Mgr. Jiřina Stenchlá

V pátek 19. března 2021 si vybraní žáci zpestřili distanční výuku účastí v soutěži Matematický klokan. Podstatou soutěže bylo získat co nejvíce bodů za vyřešení 18 (respektive 24) soutěžních úloh. Počet úloh a počet získaných bodů se v daných kategoriích lišil. Úskalím byly nesprávné odpovědi, za které se vždy jeden bod odečítal.

Oproti předešlým ročníkům se soutěž konala online. Druhý stupeň měl již s online verzí své zkušenosti. Žáci prvního stupně takto zkoušeli řešit úlohy poprvé. Přes všechna úskalí nakonec všichni žáci nějaké body získali.

Nejúspěšnější řešitelé:

  • V kategorii Klokánek (4. a 5. třída): Heligman Tomáš získal 120 bodů 4. A, Regecová Natálie 119 bodů 4.A,  Pustay Matěj 4.A a Adam Ženíšek 5.A získali 105 bodů.
  • V kategorii Benjamin (6. a 7. třída): Jančová Adéla 6. A, Lukasíková Karolína 6. A a Dostal Petr 6.A.
  • V kategorii Kadet (8. a 9. třída): Ondřej Siuda 9. A, Tereza Mayerová 9.A a Josef Gertner 8.A.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za účast!

V neposlední řadě děkujeme za trpělivost a pomoc rodičům žáků prvního stupně.

Mgr. Jiřina Stenchlá učitelka matematiky