Pythagoriáda

Dále v tomto dni proběhla i matematická soutěž Pythagoriáda. Jako každý rok si prověřovali své znalosti žáci 5. až 8. tříd. Celkem  bylo 27 počtářů. Nejvíce se dařilo žákům 5. ročníku a úspěšnými řešiteli se stala Sára Porciatti s 12body a Martin Němeček s 10body. Gratulujeme jim oběma k postupu do okresního kola Pythagoriády. 

Mgr. Jiřina Stenchlá, Mgr. Hana Ciosková