Matematický klokan online řešili především žáci 4. a 5. třídy 1. stupně, dále žáci 6.a 7.tříd.  Děkuji za spolupráci při organizaci soutěže vyučujícím i rodičům. Děti dosáhly skvělých výsledků. Všichni zůčastnění žáci  získali malé ocenění za své výkony. Za reprezentaci jim děkuji. 

Přeji všem dětem i rodičům pevné zdraví .

Mgr. Jiřina Stenchlá