V pátek 19. března 2021 si vybraní žáci zpestřili distanční výuku účastí v soutěži Matematický klokan. Podstatou soutěže bylo získat co nejvíce bodů za vyřešení 18 (respektive 24) soutěžních úloh. Počet úloh a počet získaných bodů se v daných kategoriích lišil. Úskalím byly nesprávné odpovědi, za které se vždy jeden bod odečítal.

Oproti předešlým ročníkům se soutěž konala online. Druhý stupeň měl již s online verzí své zkušenosti. Žáci prvního stupně takto zkoušeli řešit úlohy poprvé. Přes všechna úskalí nakonec všichni žáci nějaké body získali.

Nejúspěšnější řešitelé:

  • V kategorii Klokánek (4. a 5. třída): Heligman Tomáš získal 120 bodů 4. A, Regecová Natálie 119 bodů 4.A,  Pustay Matěj 4.A a Adam Ženíšek 5.A získali 105 bodů.
  • V kategorii Benjamin (6. a 7. třída): Jančová Adéla 6. A, Lukasíková Karolína 6. A a Dostal Petr 6.A.
  • V kategorii Kadet (8. a 9. třída): Ondřej Siuda 9. A, Tereza Mayerová 9.A a Josef Gertner 8.A.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za účast!

V neposlední řadě děkujeme za trpělivost a pomoc rodičům žáků prvního stupně.

Mgr. Jiřina Stenchlá učitelka matematiky