I v době adventu si někteří žáci našli čas a zapojili se do školní matematické soutěže. Od 1. - 15. prosince 2014 řešili denně jednu matematickou úlohu.

Úlohy byly různé - od logický, početních po matematické hádanky, obrazce, úlohy se zápalkami, ...

Nejlépe si s úkoly poradila Nicola Kloubková ze 6.B, která vyřešila správně devět úloh. Na dalších místech se umístili:

Štěpán Bartoš (7.B), Františe Bartoš (9.A), Natálie Stenchlá (6.B), Eliška Gelatková 8.A

Celkem se do soutěže zapojilo 32 žáků. Nejlepším blahopřejeme, ostatním děkujeme za účast a přejeme do příštího ročníku více vytrvalosti. 

Mgr. Eva Bauerová

Školní matemati...
Školní matematická soutěž Školní matematická soutěž