V týdnu od 15. 9. do 19. 9. 2014 se naše škola zapojila do projektu mezinárodní organizace AIESEC, která zprostředkovává setkávání zahraničních studentů s žáky českých škol. Zahraniční studenti ze států celého světa přicházejí seznamovat české žáky se svou domovskou zemí. Prostřednictvím prezentací, workshopů a diskuzí se naši žáci dozvěděli více o kulturní, politické a společenské situaci zemí Evropy, Ameriky a Asie.

Tento rok nás navštívili studenti Argentiny, Španělska, Rumunska, Ukrajiny a Koreji. V různých hodinách probíhal výklad a následné diskuze v anglickém jazyce. Žáci se nejen dozvěděli nové informace o životě v jiných zemích, ale také si měli možnost vyzkoušet svou jazykovou znalost v praxi. Svou angličtinu si vyzkoušeli jak ti nejmenší žáčci na prvním stupni, tak i žáci posledního ročníku. Na všech úrovních se komunikace za občasného přispění kantorů anglického jazyka dařila. Žákům se projekt velice líbil a na cizince se všechny třídy během týdne velmi těšili. Zahraniční studenti byli také ubytováni v rodinách naší školy, bez jejichž přispění by tento projekt neproběhl. Chtěl bych jim tímto ještě jednou velmi poděkovat. Celý týden vrcholil ve čtvrtek 18. 9., kdy se v odpoledních hodinách sešli studenti, žáci s rodinami, zástupci AIESECu, pan ředitel a kantoři ZŠ Majakovského v parku Boženy Němcové. Během odpoledne se opékaly párky a všichni se dobře bavili.

Letošní projekt proběhl velmi úspěšně a naši žáci se už těší na další ročník.

Za kabinet cizích jazyků Mgr. Jiří Šajna

V rámci projektu AIESEC navštívili naši školu studenti ze zahraničí. Přijeli, či spíše přiletěli, k nám z velké dálky. Jihoafričan Ryan z Johannesburgu, Khar Khee z Malajsie, Mandy z Číny, a zbývající dva z Mexika a Nového Zélandu. Během celého týdne (od 12. do 16. listopadu) navštívili všechny třídy, a to několikrát.

Zahráli jsme si několik her, zatančili si a naučili se pár slovíček v jejich rodném jazyce. A samozřejmě jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o jejich zemích. Tak třeba v Číně je naprosto normální pochutnat si nejen na pečené huse, ale rovněž na žabím mase, hadech a škorpiónech! Novému Zélandu se přezdívá Ovčí země, neboť počet těchto zvířat mnohonásobně převyšuje počet obyvatel. V Mexiku se nachází sopka Popokatepetl. Naproti tomu v Jihoafrické republice těží zlato a diamanty. V jejich největším dole pracuje neuvěřitelných 50 tisíc pracovníků! A v Malajsii? Tak tam se třeba nachází šestá nejvyšší budova světa Petronas Towers. Hlavně jsme si ale zkusili domluvit se anglicky, ať už při kladení otázek cizincům, nebo při hraní samotných her. Zjistili jsme, že každý z těch studentů mluví dvěma nebo i třemi jazyky a celý týden se zahraničními hosty ve škole se nám všem moc líbil.

Ve dnech 20.2. – 24.2.2012 navštívila naši školu skupina zahraničních studentů v rámci projektu AIESEC.  Jednalo se o dvě studentky z Tchaj-wanu, jednu z Ukrajiny a jednoho studenta z Turecka. AIESEC je globální studentská organizace, která se výrazně podílí na poznávání rozdílných kultur, odbourávání předsudků a přispívá tak k rozvoji tolerance a porozumění mezi mladými lidmi. Na naší škole pak zahraniční studenti během jednoho týdne zorganizovali pro naše školáky sérii besed, ve kterých prezentovali zajímavou formou své země, jejich kulturní tradice, zvyky, chování lidí, tradiční národní jídla, sport a významné osobnosti.  Vše samozřejmě v anglickém jazyce. Naši žáci tak měli možnost setkávat se po celý týden s anglicky mluvícími studenty a poznat blíže kulturu a tradice jiných zemí. Snažili se rovněž komunikovat anglicky a ptát se na zajímavé věci z prostředí cizích zemí.  Projekt se setkal s velkým ohlasem a naše škola tak výrazně přispěla k rozvoji multikulturních kompetencí žáků. Děti byly spokojené, rovněž vyučující si obohatili svůj rozhled o země, jako je například Tchaj-wan.