Ve dnech 20.2. – 24.2.2012 navštívila naši školu skupina zahraničních studentů v rámci projektu AIESEC.  Jednalo se o dvě studentky z Tchaj-wanu, jednu z Ukrajiny a jednoho studenta z Turecka. AIESEC je globální studentská organizace, která se výrazně podílí na poznávání rozdílných kultur, odbourávání předsudků a přispívá tak k rozvoji tolerance a porozumění mezi mladými lidmi. Na naší škole pak zahraniční studenti během jednoho týdne zorganizovali pro naše školáky sérii besed, ve kterých prezentovali zajímavou formou své země, jejich kulturní tradice, zvyky, chování lidí, tradiční národní jídla, sport a významné osobnosti.  Vše samozřejmě v anglickém jazyce. Naši žáci tak měli možnost setkávat se po celý týden s anglicky mluvícími studenty a poznat blíže kulturu a tradice jiných zemí. Snažili se rovněž komunikovat anglicky a ptát se na zajímavé věci z prostředí cizích zemí.  Projekt se setkal s velkým ohlasem a naše škola tak výrazně přispěla k rozvoji multikulturních kompetencí žáků. Děti byly spokojené, rovněž vyučující si obohatili svůj rozhled o země, jako je například Tchaj-wan.