V týdnu od 15. 9. do 19. 9. 2014 se naše škola zapojila do projektu mezinárodní organizace AIESEC, která zprostředkovává setkávání zahraničních studentů s žáky českých škol. Zahraniční studenti ze států celého světa přicházejí seznamovat české žáky se svou domovskou zemí. Prostřednictvím prezentací, workshopů a diskuzí se naši žáci dozvěděli více o kulturní, politické a společenské situaci zemí Evropy, Ameriky a Asie.

Tento rok nás navštívili studenti Argentiny, Španělska, Rumunska, Ukrajiny a Koreji. V různých hodinách probíhal výklad a následné diskuze v anglickém jazyce. Žáci se nejen dozvěděli nové informace o životě v jiných zemích, ale také si měli možnost vyzkoušet svou jazykovou znalost v praxi. Svou angličtinu si vyzkoušeli jak ti nejmenší žáčci na prvním stupni, tak i žáci posledního ročníku. Na všech úrovních se komunikace za občasného přispění kantorů anglického jazyka dařila. Žákům se projekt velice líbil a na cizince se všechny třídy během týdne velmi těšili. Zahraniční studenti byli také ubytováni v rodinách naší školy, bez jejichž přispění by tento projekt neproběhl. Chtěl bych jim tímto ještě jednou velmi poděkovat. Celý týden vrcholil ve čtvrtek 18. 9., kdy se v odpoledních hodinách sešli studenti, žáci s rodinami, zástupci AIESECu, pan ředitel a kantoři ZŠ Majakovského v parku Boženy Němcové. Během odpoledne se opékaly párky a všichni se dobře bavili.

Letošní projekt proběhl velmi úspěšně a naši žáci se už těší na další ročník.

Za kabinet cizích jazyků Mgr. Jiří Šajna