Tento projekt vznikl jako myšlenka, aby si i mladí žáci vyzkoušeli, jaké to je, pracovat ve firmě. Se zájemci o projekt proběhly pracovní pohovory a vytvořili jsme na naší škole 2 divize (2 oddělení). Každý týden se obě dvě divize scházejí a řeší inovační témata – tedy jak vylepšit nebo udělat jinak nějaký produkt či službu. V praxi to znamená, že jsme řešili inovaci například školní brašny, kdy si žáci (naši zaměstnanci) rozdělili úkoly a vymýšleli jak vylepšit tento produkt.  V procesu inovace se žáci učí fungovat v týmech, komunikovat mezi sebou, prezentovat své nápady a učí se také jak své nápady prosazovat do výsledného řešení. Seznamují se také s novými technikami jako je brainstorming, power pointové prezentace či struktura podniku.

Ohlasy od žáků jsou kladné, žáky ta „hra na firmu“ baví a mají prostor naplno využít svou kreativitu a fantazii. Přesto, že jsou žáci do projektu zapojení mladí, jsou jejich inovační nápady i v tomto útlém věku velmi inspirativní. Všichni společně doufáme, že tento unikátní projekt bude pokračovat i v příštím roce a se naše škola do něj opět zapojí.

Za inovační tým 4

Mgr. Jiří Šajna

Innovation star...
Innovation start up Innovation start up