Brighton → Portsmouth →Hastings→ London

Den první

10. října 2015 v 3.00 ráno jsme vyrazili směr Anglie. Před námi byla dlouhá cesta naší republikou, Německem až do francouzského přístavu Calais, kde jsme se nalodili na trajekt, který nás dopravil po moři do anglického přístavu Dover.

Den druhý

V Anglii nás probudilo svítání v přímořském městě Brighton, kde jsme se prošli po známémmole Brighton Pier, které zasahuje 512 m do moře. Procházku po přímořské promenádě oživil sraz motorkářů. Pak následovala návštěva Sea Life Centre – podmořského akvária.Odpoledne nás nadchla prohlídka exotického královského paláce Royal Pavilion – sídla krále Jiřího IV., nazývaného „Bílý slon Anglie“. Večer na nás čekaly anglické rodiny, ve kterých jsme se ubytovali.

Den třetí

Ráno jsme vyrazli do školy, kde jsme si napsali jazykový test, který nás rozdělil do skupin a začala výuka. Odpoledne jsme navštívili Leeds Castle – což je prý„nejkrásnější zámek na světě“, a jež byl sídlem sídlem Jindřicha VIII. Na zámku nás nejvíce bavilo bludiště, které zamotalo hlavu nejen nám, ale i našim učitelům.

Den čtvrtý

Dopoledne nás opět čekala výuka s rodilými mluvčími a odpolednevýlet do města Portsmouth – prohlídka jedné ze slavných lodí Victory admirála Nelsona, loď Mary Rose králeJindřicha VIII. a také lodě Warrior. Nakonec jsme se sami svezli výletní lodí.

Den pátý

Poslední den ve škole byl volnější a zábavný, naši učitelé dostali diplomy, které nám rozdají až ve škole. Pak jsme vyjeli navýlet podél mořského pobřeží do malebného, a díky bitvě v roce 1066 známého, města Hastings, kde jsme navštívili pašerácké jeskyně.

Den šestý

Tento den byl pro nás zlatým hřebem pobytu, protože nás čekal Londýn.Vystoupili jsme v Greenwich (postáli jsme na obou půlkách zeměkoule) a navštívili Národní muzeum námořnictva. Dále jsme se metrem zvaným „Tube“ vypravili ke hradu Tower, ke kterému patří prohlídka Tower Bridge a korunovačních klenotů. Na vlastní oči jsme viděli Buckingham Palace (královna nebyla zrovna doma:), Downing Street (kde sídlí ministerský předseda), Houses of Parliament, Big Ben, WestminsterAbbey. Nejvíce nás nadchla projížďka na London Eye. Ze St. Catherine Docks jsme se lodí po řece Temži dostali zpět do Greenwiche, odkud jsme vyjeli k přístavu Dover.

Den sedmý

Cesta domů byla dlouhá, ale díky únavě z dní předešlých jsme ji v polospánku přežili a plní zážitků dorazili v pořádku zpět.

Anglie
Anglie Anglie