NatTech - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji; od září 2013, garantem projektu je Střední škola techniky a služeb v Karviné, žáci navštěvují v rámci propagace technických oborů po celý rok kroužky elektrotechniky, strojírenství, práce se dřevem, modelářství, proběhla první série workshopů a exkurze pro žáky 8. - 9. tříd - Zetor Gallery Brno, Rostex Vyškov. Stejné aktivity probíhají i ve školním roce 2014-2015.