Národní agentura pro evropské vzdělávací programy udělila v listopadu 2014 ZŠ Majakovského certifikát za úspěšnou realizaci projektu Partnerství škol Comenius. Tento projekt pod názvem Historical Recreation for the Preservation of European Cultural Heritage realizovala naše škola ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity a byl to svého času ojedinělý centralizovaný projekt. Spolupracovali jsme se základními školami, vzdělávacími centry a univerzitami v Itálii, Španělsku, Portugalsku, Turecku a Řecku. Cílem projektu bylo zobrazit (znovuvytvořit) atraktivní formou významnou historickou událost národních dějin nebo rekonstruovat život osobnosti skutečně evropského rozměru.  Dva roky pracovaly jednotlivé školy na svých projektech: Italové představili život dětí ve středověku, Turci rekonstruovali vznik své republiky a úvodní zasedání tureckého parlamentu, Portugalci a Španělé každodenní život v přístavních městech za doby velkých námořních objevů a Řekové vsadili na svou bohatou mytologii. Naše škola se zaměřila na osobnost českých dějin, která svým životem a dílem přesahuje hranice Evropy, a to na „Učitele národů“ Jana Amose Komenského, podle něhož se ostatně celý program jmenuje.

Tým našich pedagogů zorganizoval během dvou let několik celoškolních aktivit, které svým rozsahem dosáhly mimořádných rozměrů. Všichni žáci naší školy tvořili několik měsíců gigantickou knihu Orbis Pictus, která pak byla zapsána do Knihy českých rekordů jako největší česká dětmi vyrobená kniha. Křest této knihy proběhl za účasti významných představitelů města Karviné, zástupců Ostravské univerzity a těšil se velké pozornosti sdělovacích prostředků. Zhruba 70 dětských herců nastudovalo velkolepou hru o životě a díle Jana Amose pod názvem Comenius open air, kterou během křtu knihy předvedli na školním náměstíčku. Vrcholem projektu však byl film o životě a díle Učitele národů, který jsme natáčeli ve spolupráci s Ostravskou univerzitou. Ve filmu si zahrálo zhruba padesát našich žáků, kteří v historických kostýmech natáčeli jednotlivé scény v Muzeu Jana Amose v Přerově, na Slezskoostravském hradě, v archeoparku Chotěbuz, na zámku v Karviné, obecné škole v Kozlovicích nebo v Rožnově pod Radhoštěm. Film byl prezentován v jednotlivých partnerských zemích a dočkal se tam obrovského úspěchu. Žáci naší školy se tak zábavnou a nenásilnou formou seznámili s postavou Komenského a úžasně tak rozvíjeli všechny klíčové kompetence. Projekt byl prezentován rovněž na velkých konferencích NAEP v Praze a Hradci Králové. Obětavá práce našich pedagogů i žáků se tak trvale zapsala do dějin evropského partnerství škol.  Všem pedagogům a současným i bývalým žákům naší školy patří velký dík za vzornou reprezentaci školy, města i České republiky.

 

Prestižní ocenění letos v listopadu od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy převzal ředitel školy Mgr. Roman Hamrus a zástupce ředitele Mgr. Aleš Homan.

Prestižní oceně...
Prestižní ocenění Prestižní ocenění