V červnu roku 2015 byly na škole úspěšně ukončeny některé projekty:

  • Společná řešení pro lepší učení ve spolupráci s MMK
  • Projekt Start –Up (technické inovace)
  • Projekt „Tablety do škol“
  • Projekt vzdělávání v menších obcích ve spolupráci s firmou  Perduco
  • Projekt NatTech – Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (ve spolupráci s SŠTaS Karviná)

ZŠ Karviná – Mizerov Majakovského během prázdnin 2015 nelenila a snažila se získat další finanční prostředky na projektovou činnost a nové zapojení žáků a pedagogů do těchto aktivit. Škola se zapojila do výzev MŠMT č. 56 a č. 57 v rámci projektů OPVK a podala žádosti. Tyto žádosti musely být koncipovány tak, aby splnily pravidla projektových výzev, které byly dány MŠMT.

Výsledkem je:

1. V rámci výzvy č. 56 bylo ZŠ Majakovského schváleno cca 400 000 Kč na účely:

  • rozvoj čtenářské gramotnosti na I. stupni
  • rozvoj jazykové gramotnosti pedagogů a žáků – 20 žáků školy odjede zdarma na studijní pobyt do Anglie v termínech 10. - 16. 10. 2015. Výběr žáků byl již vyučujícími anglického jazyka odborně a transparentně proveden na základě soutěží, kde žáci prokazovali svou jazykovou úroveň.

2. V rámci výzvy č. 57 bylo ZŠ Majakovského schváleno cca 200.000 Kč na posílení technické gramotnosti žáků. Těmito finančními prostředky se bude pořizovat materiální vybavení do školních dílen.

O vývoji těchto projektů a zapojení našich žáků Vás budeme dále informovat.

V Karviné 17. 9. 2015                                             

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy