Společná řešení pro lepší učení je celoměstský projekt, od září 2014, cílem projektu je podpora vybraných žáků školy, kteří by mohli být ohroženi školním neúspěchem, z každého ročníku jsou to vždy dva žáci, kterým se věnuje tým mentorů a fasilitátorů. Každý týden pak probíhá podpůrný program - individuální pomoc žákům v rámci jednotlivých předmětů, kontrola přípravy na vyučování, pomoc s domácí přípravou atd. V rámci projektu spolupracuje škola také se školní psycholožkou.

Společná řešení...
Společná řešení pro lepší učení Společná řešení pro lepší učení