V červnu 2015 ukončila Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 úspěšně realizaci projektu Vzděláním k lepšímu životu, CZ.1.07/3.1.00/50.0003, který byl finančně podpořen z OP VK a státního rozpočtu ČR.

 

Během realizace projektu proběhlo 10 dlouhodobých seminářů, kterých se zúčastnilo 80 podpořených osob ze skupiny ekonomicky aktivních obyvatel žijících v obcích do 2 000 obyvatel z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Vzdělávání bylo zaměřeno na oblast PC, právní povědomí, spotřebitelskou a finanční gramotnost. Školení v rámci kurzů zajistili 4 pedagogové školy a společnost HANDI HELP SERVIS, v.o.s.

 

Projekt byl pro školu obrovskou zkušeností. Jsme rádi, že jsme přispěli ke zvýšení klíčových občanských kompetencí cílové skupiny obyvatel, a podpořili jejich uplatnitelnost a flexibilitu na trhu práce.

 

http://www.zs-majakovskeho.cz/storage/Image/logo%20projekt%20opvk.jpg

 

V červnu 2014  se Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 dozvěděla informaci, že projekt

 

Vzděláním k lepšímu životu CZ.1.07/3.1.00/50.0003

 

byl podpořen a vybrán k realizaci. Projekt je určen pro cílovou skupinu ekonomicky aktivních obyvatel* žijících v obcích do 2000 obyvatel a předpokládá zapojení alespoň 80 obyvatel z obcí Moravskoslezského a  Olomouckého kraje.

Potřebnost projektu vyplývá z dlouhodobě neutěšené situace na trhu práce v Moravskoslezském i Olomouckém kraji, přičemž obyvatele malých obcí kvůli časové vzdálenosti či prostorové odlehlosti od měst bývají často tou nejohroženější skupinou. Stejně jako ostatní služby, tak i nabídka celoživotního vzdělávání je v těchto obcích omezená. Náš projekt proto přináší právě obyvatelům těchto obcí nabídku dalšího vzdělávání přímo v místě jejích bydliště. Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí obyvatel a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce prostřednictvím účasti ve čtyřech vzdělávacích modulech:

  1. Právní vzdělání
  2. Finanční gramotnost
  3. Základy PC dovednosti
  4. Spotřebitelská gramotnost

 Během vyučování bude kladen důraz na teoretické i praktické zvládnutí dané problematiky a kurzy budou vedeny při použití moderních, interaktivních metod a  forem výuky. Zde je potřeba dodat, že účast ve vzdělávacích aktivitách je pro účastníky je zcela zdarma, stejně jako stravné po dobu účastni na kurzu a cestovné do a z místa školení.

Rozsah každého modulu je 64 hodin, předpokládáme, že vzdělávání v každém modulu bude probíhat 1-2 dny v měsíci, a to vždy 4 hodiny denně nebo 8 hodin denně. Termíny, čas i přesné místo kurzů bude přizpůsobeno cílové skupině. Celkem proběhne 10 skupin vzdělávacích aktivit, přičemž cílová skupina si může libovolně vybrat dle svých zájmů a potřeb, do jakého vzdělávacího modulu se zapojí.

Do realizace projektu se přímo zapojí učitelé Základní školy Karviná-Mizerov Majakovského 2219, a to v rolích lektorů jednotlivých vzdělávacích modulů. Učitelé tak využití svůj potenciál, znalosti a dovednosti k tomu, aby napomohli svým spoluobčanům zvýšit jejich klíčové občanské kompetence a posílit uplatnitelnosti na pracovním trhu.

Vzdělávací moduly projektu později poslouží k rozšíření nabídky dalšího vzdělávání naší školy.

Všechny aktivity projektu budou hrazeny z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Bližší informace o projektu:  

 + 420 777 977 338

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zs-majakovskeho.cz

Seznam obcí do 2000 obyvatel v Moravkoslezském kraji

Seznam obcí do 2000 obyvatel v Olomouckém kraji

Roman Hamrus, ředitel školy

 

*Ekonomicky aktivní je ten, kdo je:

Zaměstnaný

Sebe zaměstnaný

OSVČ

Matka na mateřské dovolené

Pracující důchodce

Nezaměstnaný registrovaný na Úřadu práce České republiky