Vážení rodiče. Z důvodu špatné epidemiologické situace ministr zdravotnictví Adam Vojtěch informoval, že od čtvrtka 10. září bude platit povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest ve veškerých vnitřních prostorách na území celé ČR. Od zítřka tedy povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy platí pro všechny žáky a pedagogy ZŠ Majakovského. Prosím, dohlédněte, aby Vaše dítě mělo s sebou roušku. Děkujeme.