Naše družina se v tomto školním roce zúčastnila několika soutěží:

1.SRDCE LÁSKOU DAROVANÉ – soutěž byla vyhlášena firmou ANTECOM.cz, časopisem AGE, společností OPTYS a Studiem Ypsilon. Úkolem soutěže bylo zaslat jednu fotografii vyrobeného srdce (nebo srdcí) a jeden literárně zpracovaný text libovolného žánru, z něhož bude zřejmé, komu je srdce určeno a proč.Jak jsme si s tímto úkolem poradili? Podívejte se a přečtěte si sami.

Družina - Srdce...
Družina - Srdce láskou darované Družina - Srdce láskou darované

2.SUPERFARMÁŘ – do krajského finále, které se konalo v DDM v Ostravě, postoupil Vojta Brudnya Aleš Urbánek. Oba chlapci se snažili hrát co nejlépe – Aleš skončil po velkém boji na krásném 2. místě a Vojta se zde zúčastnil výtvarné soutěže, kde byl jeho výkres vyhodnocen jako 4. nejlepší. 

Superfarmář
Superfarmář Superfarmář

3.SÁLOVÁ KOPANÁ MEZI ŠD KARVINÉ - naši chlapci se vydali na ZŠ Prameny, kde se každoročně koná sálová kopaná, plni nadšení a bojového ducha, který jim vydržel až do konce. Všem nám udělali velkou radost 3. místem.  

Družina - sálov...
Družina - sálová kopaná Družina - sálová kopaná

4.ZELENÁ STEZKA – této přírodovědné soutěže, kde musí děti prokázat znalosti nejen přírodovědné, ale také znalosti v oboru dopravní výchovy a zdravovědy, se účastníme každý rok. Tento rok se druháci umístili na 5. místě a třeťáci skončili 3. Odměnou jim byla procházka do dětského koutku a krmení „divé zvěře“ v parku.

Zelená stezka
Zelená stezka Zelená stezka

5.TURNAJ VE FOTBALE MEZI ŠD KARVINÉ – po pěkném umístění v sálové kopané se kluci turnaje ve fotbale nemohli dočkat. Trénovali a vymýšleli různé taktiky, které je měly vynést až na vrchol. V samotném turnaji se rvali jako vlci, a přestože byli oslabeni o spoluhráče, kteří v době soutěže pobývali ve škole v přírodě, boj o třetí místo prohráli až při penaltovém rozstřelu. Ale i za 4. místo si zaslouží velkou pochvalu.  

Fotbalový turna...
Fotbalový turnaj Fotbalový turnaj

Lenka Polachová, vedoucí vychovatelka