Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 Prázdniny Datum 
 Podzimní prázdniny  27. října a 29. října 2021 
 Vánoční prázdniny  23. prosince 2021 - 2. ledna 2022
 Pololetní prázdniny  4. února 2022
 Jarní prázdniny  7. března - 13. března 2022
 Velikonoční prázdniny  14. dubna 2022
 Hlavní (letní) prázdniny  1. července - 31. srpna 2022


Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Úterý 1.9. 2020

 • Sraz před školou je v 8,30 hod. Vzhledem vývoji nemoci COVID-19 je možné, aby dítě doprovázely  1 – 2 osoby s rouškou. Prvňáčci nemusí mít s sebou roušku, aktovku ani papuče.
 • Uvítání proběhne ve školním klubu, poté navštívíme naši třídu. Přítomna bude i p. vedoucí vychovatelka.
 • Obědy se vydávají od 12 hod.

Středa 2.9. 2020

 • Výuka začíná v 8 hodin. Děti si vyzvednu v 7,50 hod. před školou. Děti ze školní družiny přivede p.vychovatelka.
 • Výuku ukončíme v 9,40 hod. Děti, které budou navštěvovat školní družinu, si vyzvedne p. vychovatelka. Ostatní přivedu k hlavnímu vchodu.

POZOR!

2.9. 2020 proběhne v 15,30 hod. třídní schůzka. Účast zákonného zástupce je velmi nutná.

 • Zákonným zástupcem se rozumí matka, otec, popř. soudně svěřené dítě ve vlastní péči. Vezměte si s sebou psací potřeby a roušku. Na této schůzce dostanete veškeré důležité informace.

Čtrvrtek 3.9. a pátek 4.9. 2020

 • Děti si vyzvednu opět před školou 7,50 hod. Děti ze školní družiny přivede p.vychovatelka.
 • Výuku ukončíme v 9,40 hod. Děti, které budou navštěvovat školní družinu, si vyzvedne p. vychovatelka. Ostatní přivedu k hlavnímu vchodu.
 • Od pondělí 7.9. 2020 se budeme učit dle rozvrhu hodin, který včas obdržíte.

Těším se na spolupráci.                                                    Mgr. Hana Ciosková

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

 Prázdniny Datum 
 Podzimní prázdniny  29. října - 30. října 2020 
 Vánoční prázdniny  23. prosince 2020 - 3. ledna 2021
 Pololetní prázdniny  29. ledna 2021
 Jarní prázdniny  22. února - 28. února 2021
 Velikonoční prázdniny  1. dubna 2021
 Hlavní (letní) prázdniny 1. července - 31. srpna 2021


Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

 Vážení rodiče, blíží se nástup žáků do školy. Těšíme se, že po delší vynucené pauze zase přivítáme děti ve školních lavicích. Podle pokynů MŠMT musí všechny školy přijmout celou řadu opatření v souvislosti s Covid.19. Prozatím Vás chceme informovat o těchto důležitých opatřeních:

 1. Školní vyučování začne v úterý 1.září 2020 v 8.00hodin. Výuka bude probíhat prezenčně v plném rozsahu každý den. Pouze v případě změny epidemiologické situace a s ohledem na pokyny ministerstva zdravotnictví a KHS může dojít k distanční výuce.
 2. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tato povinnost školy vychází ze zákona o ochraně veřejného zdraví –  neposílejte proto do školy dítě s příznaky infekčního onemocnění. Pokud se příznaky infekčního onemocnění u dítěte vyskytnou v průběhu školního vyučování, neprodleně dojde k umístění dítěte do předem připravené samostatné místnosti a současně je kontaktován zákonný zástupce dítěte, aby si bezodkladně vyzvedl dítě ze školy.
 3. S ohledem na situaci s covid-19 bude omezen vstup cizích osob do budovy školy. Případné schůzky s vyučujícími musí být předem domluveny – emailem, telefonicky.
 4. Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. třídy proběhne v úterý 1.9. v 8.30hodin ve školním klubu – s ohledem na epidemiologická opatření bude uvítání prvňáčků ve škole probíhat jednodušší formou. Bližší informace rodičům prvňáčků zašle paní učitelka třídní Mgr.Hana Ciosková.
 5. Projekty a další kulturní a sportovní aktivity školy (turistický kurz, lyžařský kurz) budeme chtít uskutečnit, jejich realizace však může být v budoucnu omezena podle vývoje epidemiologické situace.

 O jakýchkoliv nových skutečnostech Vás budeme aktuálně informovat na www.stránkách školy, facebookovém profilu školy, případně na vstupních dveří do budovy.

 V Karviné 26. 8. 2020                                                                                 Mgr. Aleš Homan, Ph.D., zástupce ředitele

Důležitá informace

Odboráři ZŠ a MŠ Majakovského podporují stávkující učitele, ale do stávky nevstupují.

Ve středu 06.11.2019 na naší škole bude probíhat  běžná výuka, bude fungovat družina i jídelna.

 

Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná,

příspěvková organizace

Majakovského 2219, 734 01  Karviná - Mizerov,

tel./fax.: 596 311 196, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.