Vážení rodiče,

na základě nových vládních nařízení a postupu epidemiologické situace sdělujeme následující:

  • od pondělí 12.10. bude výuka na 2.stupni probíhat takto: 8.a 9.ročník dle rozvrhu ve škole a 6. a 7. ročník dálkově. V týdnu od 19.10. se třídy vymění, 6. a 7.ročník ve škole dle rozvrhu a 8. a 9.ročník dálkově.
  • velice rádi bychom pracovali "normálním způsobem", protože jakákoli forma dálkové výuky nenahradí tradiční vzdělávání, ale bohužel to nejde. Plošná nařízení musíme akceptovat.
  • ŠD a ŠJ funguje v běžném provozu. 
  • provoz MŠ zůstává taktéž nezměněn.

S přátelským pozdravem a mnoho zdaru i dobrého zdraví v náročné době.

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy a vedení ZŠ a MŠ Majakovského

Vážení rodiče a milí žáci, v úterý 22. září doporučil nový ministr zdravotnictví pan Prymula ředitelům škol, aby v pátek 25.9. vyhlásili ředitelské volno. Po dlouhé odborné diskusi ve vedení školy sdělujeme k tomuto následující:

1) Pan ministr Prymula ani pan premiér Babiš a jeho mediální poradci nejsou nadřízenými naší školy, až vydá nějaké konkrétní opatření či rozhodnutí Krajská hygienická stanice či zřizovatel, tedy Statutární město Karviná, zůstanou děti doma. Celá věc je pouze „PR akcí“ před blížícími se volbami.

2) Nemoc Covid-19 nepodceňujeme a veškerá opatření se snažíme dodržovat, nicméně v Karviné je momentální situace stabilní, nemáme žádnou informaci, že by nějaký žák nebo zaměstnanec školy měl COVID - 19. Pokud se tak stane, což si samozřejmě nepřejeme, budeme na to adekvátně reagovat. Plošná řešení však nejsou tím nejlepším řešením a ředitelské volno by takovým plošným záměrem bylo.

3) Ředitelské volno by bylo také pouze populistickým krokem, který by navíc způsobil potíže rodičům, kteří pracují, poněvadž by byli nuceni si brát volno v práci a být s dětmi doma, tento problém jim nechceme způsobit. My jsme zodpovědní za vzdělávání dětí a takto chceme také činit.

4) Pokud má někdo z rodičů epidemiologické obavy, může dítě nechat doma a napsat řádnou omluvenku, stejně tak jako na jakýkoli jiný den, k tomu plošné ředitelské volno není potřeba. Počet dnů ředitelského volna je podle Školského zákona omezený a jeho vyhlášení musí mít svá konkrétní zdůvodnění na dané škole. Pokud by epidemiologická situace byla podobná té v Praze, jistě by se dalo o takové věci uvažovat.

5) Vzhledem k častým dotazům cizích strávníků i dalších osob tedy všem rodičům sdělujeme, že v pátek bude naše škola v běžném provozu a bude tedy normálně fungovat mateřská škola, školní jídelna i školní družina.

Pokud by se situace náhle prudce zhoršila i v Karviné či okolí a obdrželi bychom pokyny od místně příslušných orgánů, byli bychom nuceni aktuálně reagovat a budeme Vás o všem informovat.

S přátelským pozdravem   Mgr. Roman HAMRUS, ředitel školy

Důležité upozornění!!!

Dle nařízení vlády budou až do odvolání od 11. 3. 2020 uzavřeny všechny základní školy.

Sledujte prosím informace na našich webových stránkách a FB, kde budou informace průběžně aktualizovány.

Mgr. Roman Hamrus 

Vážení rodiče, milí žáci a kolegové.

Po delším období, které bylo způsobeno hlavně špatnou epidemiologickou situací v naší vlasti, potažmo v našem městě, se na Vás opět obracím před začátkem dalšího školního roku. Během koronavirové „pauzy“ vedení školy nelenilo a snažilo se připravit nové projekty pro další budoucnost školy a bylo v tomto velmi úspěšné. V novém školním roce 2020-21 budeme součástí následujících projektů:

  1. environmentální úprava zahrady MŠ – projekt ve spolupráci se zřizovatelem byl schválen a během prázdnin 2021 se můžeme těšit realizaci ekologizace zahrady naší mateřské školy. Rozsah projektu je cca 0,5 mil Kč.
  2. projekt šablony III – od 1.1.2021 budou navazovat na končící projekt Šablony II, týká se hlavně personální podpory pedagogických pracovníků (chůva, školní asistenti, doučování žáků, apod.), rozsah podpory je cca 800.000 Kč, projekt již byl schválen MŠMT.
  3. projekt Erasmus +  jde o zahraniční výjezdy žáků i učitelů, prozatím Rada města schválila přijetí dotace. Dům zahraničních služeb taktéž již projekt zaregistroval, vzhledem ke koronavirové situaci však čekáme na upřesnění, jak a kdy se budou zahraniční stáže konat (Portugalsko, Turecko a další státy). Původně se mělo začít v listopadu 2020, ale tento termín je nyní nejistý.
  4. Dokončení úpravy sociálního zařízení a rozvodů v tělocvičně ZŠ – první etapa úspěšně proběhla v období koronavirové pauzy (duben –červen 2020) v rozsahu cca 900.000 Kč. Druhá fáze by měla proběhnout v období prázdnin 2021.

Také předpokládáme, že během roku se zrealizuje projekt rukořemeslné výroby na II.stupni, který byl odložen v březnu 2020.

Jinak pevně věříme, že bude již probíhat standardní výuka, neboť přestože škola přešla ihned po uzavření škol na vzdálenou výuku, která probíhala od března do konce školního roku, tradiční výuku však plně nahradit nemohla. Doufáme také, že centrální orgány svými zmatečnými zásahy budou co nejméně komplikovat situaci školám, které jsou dostatečně kompetentní k způsobu organizace výuky.

Budeme pokračovat ve spolupráci s rodilými mluvčími na cizí jazyky (NJ –projekt Šablony II , AJ – projekt MAP) a také v dalších jazykových projektech (testy Cambridge), ve spolupráci se SŠTaS v Karviné budeme nadále pokračovat v krajském projektu OKAP (kroužky a exkurze pro žáky), pokud to situace dovolí.

Také ve sportovní oblasti hodláme pokračovat v naší „hlavní prioritě“ basketbalu. V březnu 2020 jsme stihli vyhrát pouze městské kolo mladších žáků. Na další postupová kola bohužel kvůli koronaviru už nedošlo, snad letos se toto nestane. Měli jsme velké ambice i v kategorii starších žáků, kdy se družstvo během roku tmelilo a připravovalo, ale bohužel pár dní před celým systémem turnajů koronavirus vše zastavil. V oblasti plavání měla probíhat rekonstrukce karvinského plaveckého bazénu a od září měla probíhat výuka plavání na plavecké učebně DEJA, ale z důvodu koronaviru se rekonstrukce bazénu zatím mírně odkládá a od září budeme pokračovat v plavání standardně na krytém bazénu STARS.

Věříme, že spolupráce bude pokračovat v rámci maxima možností, které nám epidemiologická situace umožní. Během koronavirové krize jsme byli nuceni řešit nespočet nových složitých úkolů. Jedním z nich bylo i zpětné získání finančních prostředků za plánovanou školu v přírodě, kterou jsme uhradili. Podařilo se nám získat právním způsobem prostředky pro rodiče zpět, a to v plné výši, což nebylo vůbec jednoduché a mnohé jiné organizace v této oblasti při jednání s různými firmami či cestovními kancelářemi „bojují dodnes“. Také byly rodičům vráceny prostředky v plné výši za plánovaný zájezd do Anglie, který se měl konat v květnu 2020 a byl také bohužel ze stejných  důvodů  zrušen.

Před blížícím se začátkem školního roku budeme zveřejňovat na stránkách školy i sociálních sítích další informace, důležité pro žáky i rodiče.

S přátelským pozdravem Vám všem a těšíme se na Vás.

Mgr. Roman Hamrus a další členové vedení školy

Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče.

Rád bych Vás co nejsrdečněji přivítal na prahu dalšího školního roku 2019-20.

Nechci Vás zdržovat dlouhými projevy, co se vše jsme organizačně řešili během prázdnin, bylo to podobné jako v minulých letech – dílčí opravy, modernizace a estetizace školy,  přijímání nových zaměstnanců, apod.  Věříme, že se nám bude dařit podobně jako v letech minulých, budeme pro vás připravovat různé akce ve spolupráci se spolkem Bezva škola a budeme se snažit dle zájmu  dětí opět organizovat lyžařské a turistické kurzy, vícedenní exkurze, apod.

            I v letošním školním roce jsme zapojeni do mnoha projektů – pokračovat budeme v přípravě žáků na mezinárodní zkoušky Cambridge, v rámci projektu OKAP pokračujeme ve spolupráci se Střední školou techniky a služeb – kroužky moderní elektro, 3D tisk, moderní truhlářství s možností další atraktivní exkurze, spolupracujeme s Ostravskou univerzitou v rámci projektu PRIM – ověřujeme moderní učebnice ICT, účastníme se městského projektu AdTech (3D tiskárny) a v rámci dalšího městského projektu MAP budeme pokračovat v kroužku kariérového poradenství a podpoře školních parlamentů.  Mimo běžnou výuku se budeme snažit opět žáky připravovat na olympiády a soutěže – sportovní, jazykové, kulturní a další.

V oblasti vnitřní demokracie budeme se zákonnými zástupci maximálně komunikovat, v rámci snížení administrativy přejdeme pouze na elektronické třídní knihy a provoz i výuku se budeme snažit nadále maximálně modernizovat.

K tomu všemu nám držte palce, jsme zde pro Vás a zvláště budoucím prvňáčkům přejeme mnoho zdaru při vstupu do svého prvního roku povinné školní docházky.

V Karviné 26.8. 2019