Vážení rodiče,

na základě nových vládních nařízení a postupu epidemiologické situace sdělujeme následující:

  • od pondělí 12.10. bude výuka na 2.stupni probíhat takto: 8.a 9.ročník dle rozvrhu ve škole a 6. a 7. ročník dálkově. V týdnu od 19.10. se třídy vymění, 6. a 7.ročník ve škole dle rozvrhu a 8. a 9.ročník dálkově.
  • velice rádi bychom pracovali "normálním způsobem", protože jakákoli forma dálkové výuky nenahradí tradiční vzdělávání, ale bohužel to nejde. Plošná nařízení musíme akceptovat.
  • ŠD a ŠJ funguje v běžném provozu. 
  • provoz MŠ zůstává taktéž nezměněn.

S přátelským pozdravem a mnoho zdaru i dobrého zdraví v náročné době.

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy a vedení ZŠ a MŠ Majakovského

Vážení rodiče a milí žáci,

 

snad se blíží doba, kdy se s mnohými z Vás již uvidíme ve škole, neboť 12.dubna by měl nastat konečný a již několikrát odložený nástup některých dětí do škol z distanční výuky. Ani nevíte, jak se my všichni učitelé na toto těšíme. Distanční výuku většina z Vás zvládla v rámci možností dobře, ač podmínky pro studium nebyly určitě pro mnohé z Vás jednoduché. Složité to bylo ale i pro nás, zvláště pak po opakovaně se měnících a zmatečných pokynech a  nařízeních některých vládních představitelů. Detaily nástupu se ještě řeší (hlavně testování),ale snad do 12.dubna  bude ve všem jasno. Detailní pokyny ještě zveřejníme.

Jako velice milou a spontánní věc jsem zaregistroval velký nápis před školou na chodníku "my chceme do školy", jejichž autorem je patrně někdo z dětí. Děkujeme Vám a i my se na Vás ve škole těšíme. Fotku nápisu přikládáme.
 
Mějte se fajn, opatrujte se zdravotně a snad už tedy brzy na viděnou.
 
Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy a učitelé ZŠ a MŠ Majakovského 

Vážení rodiče a milí žáci, v úterý 22. září doporučil nový ministr zdravotnictví pan Prymula ředitelům škol, aby v pátek 25.9. vyhlásili ředitelské volno. Po dlouhé odborné diskusi ve vedení školy sdělujeme k tomuto následující:

1) Pan ministr Prymula ani pan premiér Babiš a jeho mediální poradci nejsou nadřízenými naší školy, až vydá nějaké konkrétní opatření či rozhodnutí Krajská hygienická stanice či zřizovatel, tedy Statutární město Karviná, zůstanou děti doma. Celá věc je pouze „PR akcí“ před blížícími se volbami.

2) Nemoc Covid-19 nepodceňujeme a veškerá opatření se snažíme dodržovat, nicméně v Karviné je momentální situace stabilní, nemáme žádnou informaci, že by nějaký žák nebo zaměstnanec školy měl COVID - 19. Pokud se tak stane, což si samozřejmě nepřejeme, budeme na to adekvátně reagovat. Plošná řešení však nejsou tím nejlepším řešením a ředitelské volno by takovým plošným záměrem bylo.

3) Ředitelské volno by bylo také pouze populistickým krokem, který by navíc způsobil potíže rodičům, kteří pracují, poněvadž by byli nuceni si brát volno v práci a být s dětmi doma, tento problém jim nechceme způsobit. My jsme zodpovědní za vzdělávání dětí a takto chceme také činit.

4) Pokud má někdo z rodičů epidemiologické obavy, může dítě nechat doma a napsat řádnou omluvenku, stejně tak jako na jakýkoli jiný den, k tomu plošné ředitelské volno není potřeba. Počet dnů ředitelského volna je podle Školského zákona omezený a jeho vyhlášení musí mít svá konkrétní zdůvodnění na dané škole. Pokud by epidemiologická situace byla podobná té v Praze, jistě by se dalo o takové věci uvažovat.

5) Vzhledem k častým dotazům cizích strávníků i dalších osob tedy všem rodičům sdělujeme, že v pátek bude naše škola v běžném provozu a bude tedy normálně fungovat mateřská škola, školní jídelna i školní družina.

Pokud by se situace náhle prudce zhoršila i v Karviné či okolí a obdrželi bychom pokyny od místně příslušných orgánů, byli bychom nuceni aktuálně reagovat a budeme Vás o všem informovat.

S přátelským pozdravem   Mgr. Roman HAMRUS, ředitel školy