Vážení rodiče a milí žáci, v úterý 22. září doporučil nový ministr zdravotnictví pan Prymula ředitelům škol, aby v pátek 25.9. vyhlásili ředitelské volno. Po dlouhé odborné diskusi ve vedení školy sdělujeme k tomuto následující:

1) Pan ministr Prymula ani pan premiér Babiš a jeho mediální poradci nejsou nadřízenými naší školy, až vydá nějaké konkrétní opatření či rozhodnutí Krajská hygienická stanice či zřizovatel, tedy Statutární město Karviná, zůstanou děti doma. Celá věc je pouze „PR akcí“ před blížícími se volbami.

2) Nemoc Covid-19 nepodceňujeme a veškerá opatření se snažíme dodržovat, nicméně v Karviné je momentální situace stabilní, nemáme žádnou informaci, že by nějaký žák nebo zaměstnanec školy měl COVID - 19. Pokud se tak stane, což si samozřejmě nepřejeme, budeme na to adekvátně reagovat. Plošná řešení však nejsou tím nejlepším řešením a ředitelské volno by takovým plošným záměrem bylo.

3) Ředitelské volno by bylo také pouze populistickým krokem, který by navíc způsobil potíže rodičům, kteří pracují, poněvadž by byli nuceni si brát volno v práci a být s dětmi doma, tento problém jim nechceme způsobit. My jsme zodpovědní za vzdělávání dětí a takto chceme také činit.

4) Pokud má někdo z rodičů epidemiologické obavy, může dítě nechat doma a napsat řádnou omluvenku, stejně tak jako na jakýkoli jiný den, k tomu plošné ředitelské volno není potřeba. Počet dnů ředitelského volna je podle Školského zákona omezený a jeho vyhlášení musí mít svá konkrétní zdůvodnění na dané škole. Pokud by epidemiologická situace byla podobná té v Praze, jistě by se dalo o takové věci uvažovat.

5) Vzhledem k častým dotazům cizích strávníků i dalších osob tedy všem rodičům sdělujeme, že v pátek bude naše škola v běžném provozu a bude tedy normálně fungovat mateřská škola, školní jídelna i školní družina.

Pokud by se situace náhle prudce zhoršila i v Karviné či okolí a obdrželi bychom pokyny od místně příslušných orgánů, byli bychom nuceni aktuálně reagovat a budeme Vás o všem informovat.

S přátelským pozdravem   Mgr. Roman HAMRUS, ředitel školy