Vážení rodiče a milí žáci,

 

snad se blíží doba, kdy se s mnohými z Vás již uvidíme ve škole, neboť 12.dubna by měl nastat konečný a již několikrát odložený nástup některých dětí do škol z distanční výuky. Ani nevíte, jak se my všichni učitelé na toto těšíme. Distanční výuku většina z Vás zvládla v rámci možností dobře, ač podmínky pro studium nebyly určitě pro mnohé z Vás jednoduché. Složité to bylo ale i pro nás, zvláště pak po opakovaně se měnících a zmatečných pokynech a  nařízeních některých vládních představitelů. Detaily nástupu se ještě řeší (hlavně testování),ale snad do 12.dubna  bude ve všem jasno. Detailní pokyny ještě zveřejníme.

Jako velice milou a spontánní věc jsem zaregistroval velký nápis před školou na chodníku "my chceme do školy", jejichž autorem je patrně někdo z dětí. Děkujeme Vám a i my se na Vás ve škole těšíme. Fotku nápisu přikládáme.
 
Mějte se fajn, opatrujte se zdravotně a snad už tedy brzy na viděnou.
 
Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy a učitelé ZŠ a MŠ Majakovského