Milí žáci, vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil na konci školního roku, poděkoval za spolupráci a popřál krásné prázdniny a dovolenou, a to jak žákům a rodičům základní školy, tak i školy mateřské. Našim odcházejícím deváťákům přeji hodně úspěchů na středních školách, na které se dostali a bezproblémový vstup do budoucího života.

Nechci Vás zatěžovat sáhodlouhými strategickými vizemi, nicméně mi dovolte, abych uvedl pár faktických věcí, které nás čekají v období prázdnin a následně během školního roku 2016-17.

Během prázdnin projde škola rozsáhlými rekonstrukcemi a investičními akcemi, které nám schválil náš zřizovatel – statutární město Karviná. Bude se jednat o kompletní opravu elektro na pavilonech A a B, následné malování a porevizní opravy. Do konce měsíce září 2016 by měla proběhnout výstavba venkovního altánu – přírodovědné učebny, včetně zeleně a zpevněných ploch pro výuku přírodovědných předmětů a také připravujeme nové investice v oblasti informatiky (IT tabule, projektor a nový systém internetového připojení). Toto by mělo ještě více zefektivnit a zrychlit provoz naší PC sítě.

Kromě tradičních akcí (např. červnového Dne dětí, apod.) bude naše škola oslavovat 50. výročí svého založení. Scénář oslav a akcí postupně ladíme, ale co již snad můžeme říct na 99  % -slavnostní akademie v Městském domě kultury se bude konat ve čtvrtek 27. dubna 2017. Na tuto akci budou rodiče srdečně zváni, neboť předpokládáme zapojení všech dětí do příprav a programu na tuto velkolepou akci.

O dalších akcích Vás budeme informovat na našich www stránkách.

S přátelským pozdravem a jsme zde pro Vás.

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy