Milí žáci, vážení rodiče

Dovolte mi, abychom Vám sdělili, že statutární město Karviná nám již  schválilo  naše navržené a připravené investiční akce v rámci rozvoje školy pro kalendářní rok 2019, jedná se o tyto investice:

  • pořízení elektrického sporáku – varné desky  do MŠ
  • STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN VČETNĚ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ROZVODŮ, POŘÍZENÍ NOVÝCH KRYTŮ NA RADIÁTORY V KOMBINACI SE SEDAČKAMI V TV, to vše v rámci Sportovního centra mládeže na basketbal

Veškeré tyto akce budou probíhat během celého roku 2019, pevně věříme, že podobně jako v letech minulých se podaří akce řádně vysoutěžit  podle platné legislativy, aby byly vybrány správné firmy a dodavatelé těchto akcí a prvků.   Celý proces nebude organizačně ani finančně jednoduchý, ale  pevně doufáme, že v horizontu roku 2019 se podaří všechny technické i ekonomické faktory zvládnout  a  dotáhnout.

Mimo jiné Vám chceme sdělit, že se budou konat i další akce pro děti –škola v přírodě  pro I.stupeň a  lyžařské kurzy pro MŠ a I.stupeň (denní výjezdy v rámci týdne), o těchto akcích Vás budeme informovat zvlášť.

Děkujeme Vám  za pozornost a držte nám palce.

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy