Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče.

Rád bych Vás co nejsrdečněji přivítal na prahu dalšího školního roku 2019-20.

Nechci Vás zdržovat dlouhými projevy, co se vše jsme organizačně řešili během prázdnin, bylo to podobné jako v minulých letech – dílčí opravy, modernizace a estetizace školy,  přijímání nových zaměstnanců, apod.  Věříme, že se nám bude dařit podobně jako v letech minulých, budeme pro vás připravovat různé akce ve spolupráci se spolkem Bezva škola a budeme se snažit dle zájmu  dětí opět organizovat lyžařské a turistické kurzy, vícedenní exkurze, apod.

            I v letošním školním roce jsme zapojeni do mnoha projektů – pokračovat budeme v přípravě žáků na mezinárodní zkoušky Cambridge, v rámci projektu OKAP pokračujeme ve spolupráci se Střední školou techniky a služeb – kroužky moderní elektro, 3D tisk, moderní truhlářství s možností další atraktivní exkurze, spolupracujeme s Ostravskou univerzitou v rámci projektu PRIM – ověřujeme moderní učebnice ICT, účastníme se městského projektu AdTech (3D tiskárny) a v rámci dalšího městského projektu MAP budeme pokračovat v kroužku kariérového poradenství a podpoře školních parlamentů.  Mimo běžnou výuku se budeme snažit opět žáky připravovat na olympiády a soutěže – sportovní, jazykové, kulturní a další.

V oblasti vnitřní demokracie budeme se zákonnými zástupci maximálně komunikovat, v rámci snížení administrativy přejdeme pouze na elektronické třídní knihy a provoz i výuku se budeme snažit nadále maximálně modernizovat.

K tomu všemu nám držte palce, jsme zde pro Vás a zvláště budoucím prvňáčkům přejeme mnoho zdaru při vstupu do svého prvního roku povinné školní docházky.

V Karviné 26.8. 2019