Vážení rodiče a milí žáci, v úterý 22. září doporučil nový ministr zdravotnictví pan Prymula ředitelům škol, aby v pátek 25.9. vyhlásili ředitelské volno. Po dlouhé odborné diskusi ve vedení školy sdělujeme k tomuto následující:

1) Pan ministr Prymula ani pan premiér Babiš a jeho mediální poradci nejsou nadřízenými naší školy, až vydá nějaké konkrétní opatření či rozhodnutí Krajská hygienická stanice či zřizovatel, tedy Statutární město Karviná, zůstanou děti doma. Celá věc je pouze „PR akcí“ před blížícími se volbami.

2) Nemoc Covid-19 nepodceňujeme a veškerá opatření se snažíme dodržovat, nicméně v Karviné je momentální situace stabilní, nemáme žádnou informaci, že by nějaký žák nebo zaměstnanec školy měl COVID - 19. Pokud se tak stane, což si samozřejmě nepřejeme, budeme na to adekvátně reagovat. Plošná řešení však nejsou tím nejlepším řešením a ředitelské volno by takovým plošným záměrem bylo.

3) Ředitelské volno by bylo také pouze populistickým krokem, který by navíc způsobil potíže rodičům, kteří pracují, poněvadž by byli nuceni si brát volno v práci a být s dětmi doma, tento problém jim nechceme způsobit. My jsme zodpovědní za vzdělávání dětí a takto chceme také činit.

4) Pokud má někdo z rodičů epidemiologické obavy, může dítě nechat doma a napsat řádnou omluvenku, stejně tak jako na jakýkoli jiný den, k tomu plošné ředitelské volno není potřeba. Počet dnů ředitelského volna je podle Školského zákona omezený a jeho vyhlášení musí mít svá konkrétní zdůvodnění na dané škole. Pokud by epidemiologická situace byla podobná té v Praze, jistě by se dalo o takové věci uvažovat.

5) Vzhledem k častým dotazům cizích strávníků i dalších osob tedy všem rodičům sdělujeme, že v pátek bude naše škola v běžném provozu a bude tedy normálně fungovat mateřská škola, školní jídelna i školní družina.

Pokud by se situace náhle prudce zhoršila i v Karviné či okolí a obdrželi bychom pokyny od místně příslušných orgánů, byli bychom nuceni aktuálně reagovat a budeme Vás o všem informovat.

S přátelským pozdravem   Mgr. Roman HAMRUS, ředitel školy

Důležité upozornění!!!

Dle nařízení vlády budou až do odvolání od 11. 3. 2020 uzavřeny všechny základní školy.

Sledujte prosím informace na našich webových stránkách a FB, kde budou informace průběžně aktualizovány.

Mgr. Roman Hamrus 

Schválení investiční akce zřizovatelem statutárním městem Karviná pro rok 2018:

Milí žáci, vážení rodiče

Dovolte mi, abychom Vám sdělili, že statutární město Karviná nám již schválilo naše připravené investiční akce v rámci rozvoje školy pro kalendářní rok 2018, jedná se o tyto investice:

  • rekonstrukce šaten II.stupně – skříňky,
  • pořízení interaktivní kostky „Magic box“   pro posílení  IT gramotnosti v mateřské škole,
  • pořízení varného kotle do školní kuchyně,
  • vytvoření projektové dokumentace pro rekonstrukci prostor ve školní tělocvičně – šatny, sprchy, hlediště, to vše v rámci Sportovního centra mládeže na basketbal.

Veškeré tyto akce budou probíhat během celého roku 2018, pevně věříme, že podobně jako v letech minulých, se podaří akce řádně vysoutěžit  podle platné legislativy, aby byly vybrány správné firmy a dodavatelé těchto akcí a prvků.   Celý proces nebude organizačně ani finančně jednoduchý,  ale  pevně doufáme, že v horizontu roku 2018 se podaří všechny technické i ekonomické faktory zvládnout  a  dotáhnout do úspěšného konce,  jsme na to připraveni, očekáváme, že většina akcí bude probíhat během  školních  prázdnin,  aby nebyl nikterak narušen chod školy.

Děkujeme Vám  za pozornost a držte nám palce.

Mgr.Roman Hamrus, ředitel školy

Milí žáci, vážení rodiče

Dovolte mi, abychom Vám sdělili, že statutární město Karviná nám již  schválilo  naše navržené a připravené investiční akce v rámci rozvoje školy pro kalendářní rok 2019, jedná se o tyto investice:

  • pořízení elektrického sporáku – varné desky  do MŠ
  • STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN VČETNĚ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ROZVODŮ, POŘÍZENÍ NOVÝCH KRYTŮ NA RADIÁTORY V KOMBINACI SE SEDAČKAMI V TV, to vše v rámci Sportovního centra mládeže na basketbal

Veškeré tyto akce budou probíhat během celého roku 2019, pevně věříme, že podobně jako v letech minulých se podaří akce řádně vysoutěžit  podle platné legislativy, aby byly vybrány správné firmy a dodavatelé těchto akcí a prvků.   Celý proces nebude organizačně ani finančně jednoduchý, ale  pevně doufáme, že v horizontu roku 2019 se podaří všechny technické i ekonomické faktory zvládnout  a  dotáhnout.

Mimo jiné Vám chceme sdělit, že se budou konat i další akce pro děti –škola v přírodě  pro I.stupeň a  lyžařské kurzy pro MŠ a I.stupeň (denní výjezdy v rámci týdne), o těchto akcích Vás budeme informovat zvlášť.

Děkujeme Vám  za pozornost a držte nám palce.

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy

Vážení rodiče, milí žáci,  

ve spolupráci s naším zřizovatelem - statutárním městem Karviná, se nám podařilo doladit velmi náročnou ekonomickou i administrativní záležitost. Přípravné legislativní a projektové práce trvaly několik měsíců. Byly nám schváleny a také byly i vysoutěženy na principu zákona o veřejných zakázkách dvě naše důležité investiční akce, které se budou konat o letošních prázdninách 2017. Jedná se o:

 

  1. dokončení oprav  elektrorozvodné sítě, a to na chodbách, v tělocvičně, šatnách a přilehlých prostorách, a to včetně následného malování
  2. rekonstrukce šaten 1. stupně

 

Firmy byly vybrány a nic nebrání dalším smluvním jednáním. Během prázdnin 2017 tedy bude ve škole „velký provozní frmol“, ale věříme, že vybrané firmy budou pracovat ve spolupráci s námi tak, aby začátek školního roku 2017-18 nebyl nijak narušen.

 

Kromě těchto dvou akcí v prostorách základní školy proběhne také investiční akce v prostorách školy mateřské. Jedná se o dílčí revitalizaci školní zahrady, kdy přípravné práce jsou již v plném běhu. O tomto Vás budeme informovat.

 

O úspěšnosti našich investičních akcí se můžete přesvědčit i na fotkách z našeho venkovního altánu, který již využíváme k výuce dětí. Tuto investiční akci jsme úspěšně realizovali v loňském roce, ale její efekt je hmatatelnější až nyní s příchodem krásného jarního počasí.

 

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy

Venkovní učebna
Venkovní učebna Venkovní učebna