Vážení rodiče,
podle opatření MZ a podle informací MŠMT bude od pondělí 17. 5. 2021v provozu celý 1. stupeň bez rotací, tedy 1. - 5. třída dle normálního režimu a dle rozvrhu (s výjimkou TV a plavání).
 
Žáci 2. stupně pokračují v našem kraji v rotaci, takže příští týden od pondělí 17.5. bude ve škole 6.A a 7.A. Třída 8.A a 9.A zůstává doma na distanční výuce.
 
Nadále platí povinnost testování žáků 2x týdně - 2. stupeň (pondělí, čtvrtek, nebo ihned po příchodu do školy jiný den) a 1x týdně (pondělí) žáci 1. stupně. Nadále platí povinnost nosit ve vnitřních prostorách ochranu nosu a úst.

Během následujících měsíců se budou konat na škole následné investiční akce:

1) Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí tělocvičny ZŠ (2.etapa) - lhůta na podání nabídek je do 12. května, akce je projektově připravena, realizace se předpokládá na období červen, červenec 2021

2) Rekonstrukce zahrady mateřské školy v přírodním stylu - akce je již vysoutěžena a realizace akce se předpokládá v měsících květen, červen 2021

Poděkování za spolupráci při přípravě těchto akcí patří statutárnímu městu Karviná, zvláště pak odborům majetkovému, školství a rozvoje a ekonomickému.

Mimo tyto investiční projekty bude škola opět podávat projekt Erasmus + (zahraniční  výjezdy žáků, tématika ekologie - 5 evropských zemí), obdobný projekt byl podán již v roce 2020, byl městem schválen, ale z důvodu Covid byl pozastaven, věřme, že tentokrát by to mohlo být lepší, zvláště pak, pokud vývoj epidemie bude nadále klesat, případná realizace akce by byla v letech 2021-2023.

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy

Na základě jednání vlády ČR a informací MŠMT dochází od 10. května 2021 uvolňování opatření ve školství, a to následovně:

1. Výuka – rotace, kombinace prezenční a distanční výuky

 • 1. stupeň ZŠ – pokračuje rotační výuka, tedy od 10.5. ve škole prezenčně podle rozvrhu 1.A, 2.A, 3.A a doma na distanční výuce 4.A, 5.A, další týden výměna atd.
 • 2. stupeň – nabíhá rotační výuka, od 10.5. ve škole prezenčně podle rozvrhu 8.A a 9.A; doma na distanční výuce zůstává 6.A, 7.A, další týden výměna atd.

Tímto končí doposud podle speciálního rozvrhu realizovaná distanční online výuka, nově bude distanční výuka v upraveném rozsahu poskytována pouze žákům těch tříd, kteří budou v daném týdnu doma. Čas a formu určí vždy vyučující daného předmětu. 

2. Testování žáků antigenními testy– dochází ke změně ve frekvence testování

 • 1 x týdně – vždy v pondělí, popř. první den žáka ve škole – žáci 1.stupně (a zaměstnanci školy)
 • 2 x týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek, popř. první den žáka ve škole – žáci 2.stupně

3. Organizace vyučování

Vstup do školy:

 • žáci 1. stupně 7.40 - 7.50 hodin
 • žáci 2. stupně 7.00 hodin v případě nulté hodiny, jinak 7.50 – 8.00 hodin

Vyučování:

 • všechny třídy na prezenční výuce se vyučují podle rozvrhu hodin, bez TV v uzavřených prostorách

Ochrana dýchacích cest

 • pro žáky i zaměstnance zůstává povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve vnitřních prostorech budovy

Školní družina

 • je v provozu pouze pro žáky, kteří se v daný týden účastní prezenční výuky, musí být dodržena homogenita skupin stejně jako ve škole.

Školní jídelna

 • žáci, kteří se účastní prezenční výuky se mohou stravovat ve školní jídelně, žáci na distanční výuce si mohou oběd odebrat s sebou.
 • Systém stravování: Podle rozvrhu hodin, vždy však až po 12.00 hodině.

Vážení rodiče, v souladu s opatřením vlády ČR pro oblast školství je od 12.4.2021 umožněna prezenční výuka žáků 1.stupně, a to rotačním způsobem. Žáci 2.stupně pokračují v distanční výuce.

Od 12.4.2021 rotační výuka 1.stupně, žáci jsou rozděleni do dvou skupin  (1.A,2.A, 3.A) a (4.A, 5.A), a tyto se střídají ve škole vždy po týdnu

 

 Prezenční výuka - výuka ve škole  1.A, 2.A, 3.A  Podle rozvrhu hodin (bez TV a plavání)
 Distanční výuka - žáci se vzdělávají doma  4.A, 5.A  Podle online hodin a domluvených konzultací

 

Od pondělí 19.4. se třídy vymění 4.A, 5.A – výuka prezenční ve škole; 1.A, 2.A, 3.A – distanční výuka

 

 Prezenční výuka - výuka ve škole  4.A, 5.A  Podle rozvrhu hodin (bez TV a plavání)
 Distanční výuka -žáci se vzdělávají doma  1.A, 2.A, 3.A  Podle online hodin a domluvených konzultací

 

V tomto režimu bude rotační výuka probíhat až do dalšího opatření vlády ČR.

Vstup do školy od 12.4.:

1.A      7:40 hodin 
 2.A     7:50 hodin
 3.A     8:00 hodin

 

Vstup do školy od 19.4.:

4.A     7:40 hodin 
5.A    7:50 hodin 

 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze s nasazenou ochranou dýchacích cest; zaměstnanci školy povinně respirátory, žáci ZŠ zdravotnická obličejová maska dle standardu MO MZ (není povolena látková rouška); osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstupovat do budovy školy.

Testování žáků

Přítomnost dětí ve škole na prezenční výuce je podmíněna testováním. Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZD 2x týdně před zahájením výuky provést u žáků testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv.samoodběrem. U tohoto typu testování není nutná asistence zdravotnického personálu. Po domluvě je možná u žáků 1.-3.třídy asistence zákonného zástupce žáka.  Žákům s pozitivním výsledkem testování, nebo žákům, kteří se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost ve škole.

Antigenní testování bude probíhat 2x týdně, první testy vždy 1.den prezenční výuky v daném týdnu a ve čtvrtek. Účast testování je podmínkou pro přítomnost žáka ve škole.

Pokud se žák neúčastní testování, a tím ani prezenčního vzdělávání, škola eviduje absenci jako omluvenou. Škola v tomto případě nemá povinnost zajistit těmto žákům distanční vzdělávání.

Podívejte se na instruktážní video:

http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html

Školní družina je v provozu pouze pro žáky, kteří se daný týden účastní prezenční výuky; musí být dodržena homogenita skupin stejně jako ve škole. V případě, že žák 1.stupně bude ve školní družině před začátkem vyučování, je nutné provést u žáka test před vstupem do ŠD. Takto testovaný žák se následně ve škole testování nezúčastní.

Školní jídelna

Žáci, kteří se účastní prezenční výuky se mohou stravovat ve školní jídelně; žáci na distanční výuce si mohou oběd odebrat s sebou.

Systém stravování

 1.A  od 12:00 hodin
 2.A  po skončení vyučování, nejdříve však 12:15 hodin
 3.A  po skončení vyučování, od 12:35 hodin

 

 4.A  po skončení vyučování, nejdříve však od 12:00 hodin
 5.A  po skončení vyučování, nejdříve však od 12:15 hodin

 

V Karviné 8.4.2021