Žáci si roušky vezmou s sebou, zatím je nasazovat ve výuce nebudou, ale budou je mít každý den připraveny pro případ zhoršení epidemiologické situace.  V případě jakékoliv změny situace či v případě, kdy pedagog v rámci ochrany zdraví roušky ve třídě nařídí nebo podle instrukce Krajské hygienické stanice, žáci roušky ve škole budou používat.   

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy 

Informace k vydávání vysvědčení v úterý 30.6.2020

Vážení rodiče, podle aktuálních pokynů MŠMT si mohou v úterý 30.6. vysvědčení vyzvednout všechny děti bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin.  Každý žák před vstupem do budovy musí třídnímu učiteli odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Stále také platí, že ve společných prostorách musí mít každý žák roušku.

Organizace výdeje vysvědčení bude rozfázována, aby nedocházelo k vytváření větších skupin dětí. Každý třídní učitel si vyzvedne své děti před školou a vydání vysvědčení proběhne ve třídách, v případě příznivého počasí také na školním náměstíčku. Po předání vysvědčení doprovodí třídní učitel své žáky před hlavní vchod školní budovy a žáci odcházejí domů.

Rozpis tříd:

8.00 hodin   1.A + 2.A

8.15 hodin   3.A + 4.A

8.30 hodin   5.A

8.45 hodin   6.A

9.00 hodin   7.A

9.15 hodin   8.A

10.00 hodin 9.B

Hodnocení žáků za 2.pololetí školního roku 2019/2020
Vážení rodiče, za druhé pololetí bude každý žák školy hodnocen ze všech předmětů a každý žák dostane vysvědčení. Hodnocení se řídí vyhláškou MŠMT, zde Vám přinášíme nejdůležitější informace:
Hodnocení žáků ve 2.pololetí školního roku 2019/2020 a výdej vysvědčení
Hodnocení žáků se ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 řídí vyhláškou MŠMT
Žáci základní školy budou hodnoceni ze všech předmětů a na konci roku obdrží každý žák vysvědčení. Hodnocení 2.pololetí se řídí těmito faktory:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
§ 1
Hodnocení žáků
(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.
Znění celé vyhlášky můžete najít na stránkách MŠMT (vyhláška 211/2020 Sb.)
(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.
Znění celé vyhlášky můžete najít na stránkách MŠMT (vyhláška 211/2020 Sb.)

Vážení rodiče budoucích prvňáčků

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční  v pondělí  22.6.2020 v 15.30 hodin. Schůzka je určena pouze pro rodiče – zákonné zástupce žáků, prosím, přijďte v době omezeného provozu školy bez doprovodu jiných rodinných příslušníků. Doba schůzky bude přibližně 30 minut. Těšíme se na vás.

Vážení rodiče žáků 2.stupně.
Podle pokynů MŠMT a opatření Ministerstva zdravotnictví mohou od 8.6.2020 navštěvovat školu žáci 2.stupně, a to za účelem konání konzultačních či třídnických hodin. Nepůjde tedy o každodenní školní docházku, pouze o třídnické hodiny v pevně stanovený den a čas. Školní družina ani školní jídelna není zajištěna. Docházka není pro žáky povinná a žáci ve škole mohou být pouze ve skupinkách maximálně 15 žáků.
Při vstupu žáků do školy musí být dodrženy tyto podmínky:
1. Zákonný zástupce žáka musí oznámit škole, zda bude jeho dítě docházet na třídnické hodiny
2. Zákonný zástupce žáka musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocněné (k dispozici na www.stránkách školy, nebo zašle třídní učitel emailem); bez čestného prohlášení nebude žákům vstup do školy 8.6.2020 umožněn
3. Zákonný zástupce žáka se musí seznámit s rizikovými faktory, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví (je součástí čestného prohlášení)
4. Vstup do školy bude umožněn pouze nahlášeným žákům, žádným dalším osobám není vstup do školy povolen
5. Všichni žáci musí mít ve společných prostorách roušky

Třídnické hodiny jsou stanoveny takto:

6.A - pondělí, středa, vždy 9.00-11.00hodin
7.A - pondělí, středa, vždy 9.00 - 11.00hodin
8.A - úterý, pátek, vždy 9.00-11.00 hodin
9.B - úterý, čtvrtek, vždy 9.00 - 11.00hodin

Vážení rodiče, dejte prosím vědět svým třídním učitelům, zda se Vaše dítě bude od 8.6. účastnit konzultačních hodin podle stanoveného rozpisu.
Pěkný den všem, zástupce ředitele Aleš Homan:-)