V úterý 10. 3. naši školu navštívil podruhé německý cukrář pan Wendel. Tentokrát s ním strávili dopoledne žáci 8. třídy. Scénář byl podobný jako minule, první dvě hodiny proběhly ve třídě, kde se bavili o německé kuchyni. Na 3. a 4. vyučovací hodinu se společně přesunuli do cvičné kuchyňky. Zde pod jeho vedením upekli koláč s ovocem, Fantakuchen.
Pro žáky šesté třídy je podobný program připraven za dva týdny.