Po půlroční přípravě skládali žáci naší školy mezinárodní zkoušky z anglického jazyka. Testování organizací British council proběhlo na ZŠ Dělnická v sobotu 7. 3. pro starší děti a ve středu 11. 3. pro mladší. Žáci osmého ročníku se snažili získat certifikát na úrovni KET (A2) a žáci čtvrtého ročníku na úrovni STARTERS (A1). Náplní zkoušky jsou všechny jazykové dovednosti, tedy porozumění čtenému, slyšenému, psaní a mluvení. Na výsledky si počkáme zhruba dva měsíce, v červnu pak proběhne v MěDK slavnostní předání certifikátů úspěšným kandidátům.