Vážení rodiče žáků 9.třídy.

Podle pokynů MŠMT mohou žáci 9.,ročníku docházet od 11.5.2020 do školy na konzultace k přijímacím zkouškám.  Tyto konzultace byly stanoveny na pondělí (organizačně s třídním učitelem), úterý a čtvrtek (matematika, český jazyk), a to vždy od 9.00 – 12.00 hodin.

 

Při vstupu žáků do školy musí být dodrženy následující podmínky:

  • Zákonný zástupce žáka musí oznámit škole, zda má jeho dítě zájem o konzultace k přijímacím zkouškám (termín: nejpozději ve čtvrtek 7.5.2020)
  • Maximální počet žáků ve skupině je 15
  • Zákonný zástupce žáka musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (k dispozici na www.stránkách školy, nebo zašle paní třídní učitelka), bez tohoto čestného prohlášení nebude vstup do školy žákům umožněn
  • Zákonný zástupce se musí seznámit s rizikovými faktory, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví (součást čestného prohlášení)
  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze nahlášeným žákům, žádným dalším osobám není vstup do školy umožněn
  • Všichni žáci musí mít ve společných prostorách školy roušky
  • Všichni žáci musí respektovat pokyny pedagogických pracovníků, pohybovat se pouze ve vymezených prostorech, dodržovat přijatá hygienická opatření, desinfikovat si ruce po příchodu do školy atd., při opakovaném nedodržování těchto pravidel bude informován zákonný zástupce žáka a žák bude následně vyřazen ze skupiny ve škole
  • Po skončení konzultací žáci opouští školu

 

V Karviné dne 4.5.2020