Vážení rodiče žáků 1.stupně, podle pokynů MŠMT bude umožněno žákům 1.stupně účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole od 25.5.2020, ovšem za určitých bezpečnostních opatření. Podrobnější informace najdete na www.stránkách školy, osloví Vás také třídní učitelé Vašich dětí. Budete muset vyplnit čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění a vybrat čas, kdy bude Vaše dítě odcházet domů.
Školní vyučování začne od 8.00 hodin, ve 12.00 a 12.25 hodin bude obědová pauza a následně budou probíhat odpolední aktivity, maximálně však do 16.00hodin.
Školní družina není v provozu. Maximální počet v jedné skupině je 15 dětí, skupina je po 25.5. neměnná. Podle Vašeho zájmu jsme zatím vytvořili dvě školní skupiny. Každé dítě musí mít s sebou na jeden den minimálně dvě roušky a musí dodržovat přesné pokyny zaměstnanců školy (desinfekce rukou atd.).
 
Přeji Vám hezký den. Zástupce ředitele:-)