Vážení rodiče žáků 2.stupně.
Podle pokynů MŠMT a opatření Ministerstva zdravotnictví mohou od 8.6.2020 navštěvovat školu žáci 2.stupně, a to za účelem konání konzultačních či třídnických hodin. Nepůjde tedy o každodenní školní docházku, pouze o třídnické hodiny v pevně stanovený den a čas. Školní družina ani školní jídelna není zajištěna. Docházka není pro žáky povinná a žáci ve škole mohou být pouze ve skupinkách maximálně 15 žáků.
Při vstupu žáků do školy musí být dodrženy tyto podmínky:
1. Zákonný zástupce žáka musí oznámit škole, zda bude jeho dítě docházet na třídnické hodiny
2. Zákonný zástupce žáka musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocněné (k dispozici na www.stránkách školy, nebo zašle třídní učitel emailem); bez čestného prohlášení nebude žákům vstup do školy 8.6.2020 umožněn
3. Zákonný zástupce žáka se musí seznámit s rizikovými faktory, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví (je součástí čestného prohlášení)
4. Vstup do školy bude umožněn pouze nahlášeným žákům, žádným dalším osobám není vstup do školy povolen
5. Všichni žáci musí mít ve společných prostorách roušky

Třídnické hodiny jsou stanoveny takto:

6.A - pondělí, středa, vždy 9.00-11.00hodin
7.A - pondělí, středa, vždy 9.00 - 11.00hodin
8.A - úterý, pátek, vždy 9.00-11.00 hodin
9.B - úterý, čtvrtek, vždy 9.00 - 11.00hodin

Vážení rodiče, dejte prosím vědět svým třídním učitelům, zda se Vaše dítě bude od 8.6. účastnit konzultačních hodin podle stanoveného rozpisu.
Pěkný den všem, zástupce ředitele Aleš Homan:-)