Žáci si roušky vezmou s sebou, zatím je nasazovat ve výuce nebudou, ale budou je mít každý den připraveny pro případ zhoršení epidemiologické situace.  V případě jakékoliv změny situace či v případě, kdy pedagog v rámci ochrany zdraví roušky ve třídě nařídí nebo podle instrukce Krajské hygienické stanice, žáci roušky ve škole budou používat.   

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy