V prvním pololetí letošního školního roku proběhne několik dopoledních bloků zaměřených na němčinu. První z nich se uskutečnil v úterý 6. října.
Naši školu navštívil opět cukrář z Německa pan Thomas Wendel, aby se žáky potrénoval komunikaci v němčině a poté s nimi připravil něco dobrého na zub. Tentokrát se pečení s ním zúčastnili žáci 5. ročníku. Všichni si akci moc užili.
Podobných setkání je do konce kalendářního roku naplánováno několik, pokaždé pro němčináře jiné třídy. Budeme nejen péct nebo vařit, ale také si osvěžíme slovíčka k tématu a naučíme se spoustu nových.