Ještě před uzavřením škol jsme stihli uskutečnit další z naplánovaných projektových dní s panem Wendlem. Tentokrát mu předvedla třída 4.A, co se už německy naučila. On žáky na oplátku seznámil s dalšími výrazy. Poté společně upekli citronový koláč.

Doufáme, že bude škola co nejdříve znovu otevřena a na další třídy se dostane začátkem listopadu.