Vážení rodiče.

Vzhledem k novým krizovým opatřením vlády zůstávají školy a školská zařízení i nadále uzavřeny. Výuka jednotlivých předmětů bude tedy dál vedena distančním způsobem v prostředí Google – Suite. Pro žáky, kteří nemají přístup k internetu, bude i nadále zajišťováno učivo, pracovní listy a úkoly v papírové podobě, třídní učitel bude předávat tyto materiály rodičům/žákům na vrátnici školy – vždy po domluvě na konkrétní den a čas. Distanční výuka je pro žáky povinná o její formě a způsobu rozhoduje vyučující podle povahy daného školního předmětu. Obědy pro žáky vzdělávající se distančně je možné dohodnout s paní vedoucí školní jídelny a odebírat je do jídlonosičů.

O jakýchkoliv změnách Vás budeme informovat na stránkách školy, facebookovém profilu školy i na vstupu do školy. Přejeme Vám hodně sil v této nelehké době. Pevně doufáme, že se situace brzy zlepší, podle vládních předpokladů se uvažuje o co nejrychlejším zapojení žáků 1. - 2. třídy a žáků 9. ročníků do prezenční výuky.

V Karviné 29.10.2020                                                                                     Vedení školy ZŠ a MŠ Majakovského