1. Prezenční vyučování 1.A a 2.A
 • Od středy 18.11. začíná prezenční výuka žáků 1. a 2.třídy – výuka podle rozvrhu, zákaz TV a zpěvu, tyto hodiny zůstávají v rozvrhu, ale vyučuje se v nich teorie, nebo se hodina využije pro jiný předmět (M, ČJ)
 • musí být dodržena homogenita žáků jedné třídy, žáci první třídy se nebudou setkávat s žáky druhé třídy
 • vstup do školy – žáci 1.A v 7.50 hodin, žáci 2.A v 8.00 hodin
 • žáci i učitelé musí mít po celou dobu pobytu ve škole roušky
 • školní jídelna – pro žáky 1.A od 12.00hodin, pro žáky 2.A od 12.15hodin
 • školní družina funguje – nutnost homogenity tříd – 1.A samostatně, 2.A samostatně
 1. systém individuálních konzultaci
 • Je umožněna prezenční individuální konzultace ve škole, ale za přísných podmínek – vždy jeden žák a jeden pedagog (je možná přítomnost zákonného zástupce); konzultace jsou určeny především pro žáky, kteří nemají možnost vzdělávat se online, nebo kteří mají s výukou na dálku problémy.
 • Konzultace jsou stanoveny každý den na dobu od 9.00 – 12.00 hodin, konzultace musí být dopředu ohlášená a zodpovídá třídní učitel a vyučující daného předmětu, v době pro konzultace si vyučující vyzvedne žáka u vchodu a po skončení konzultace zase vyprovodí žáka ze školy, nesmí docházet ke shlukování žáků
 • Žák nemůže přijít do školy neohlášen, veškerou komunikaci mezi žákem a jeho zákonnými zástupci řeší TU, popř. vyučující daného předmětu
 • Žák i pedagog roušky
 • Systém konzultací pro jednotlivé dny bude vyvěšen v pátek a budou vás informovat třídní učitelé
 1. Systém distanční výuky i online hodin pro 3.-9.ročník pokračuje ve stejném režimu jako doposud.