Vážení rodiče, podle pokynů MŠMT bude od pondělí 30.listopadu probíhat prezenční výuka ve škole pro žáky 1. - 5. třídy a pro žáky 9. ročníku. Tito žáci už budou navštěvovat školu prezenčně každý den. Plně funguje školní družina i školní jídelna. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole, školní družině roušku a dodržovat stanovené hygienické předpisy. Vstup cizích osob do prostor školy je zakázán, až na výjimečné případy (např. předem domluvená schůzka zákonného zástupce s pedagogem).

Výuka bude probíhat podle rozvrhu, ale bez tělesné výchovy a zpěvu – tyto hodiny se vyučují, ale obsah náplně těchto hodin určuje vyučující.

Ostatní žáci 2. stupně budou mít prezenční výuku rotační – budou se střídat po týdnu. Od pondělí 30. 11. bude podle tohoto rotačního systému ve škole 8. ročník. Žáci 6. - 7. ročníku pokračují v distanční výuce.

V týdnu od pondělí 7. 12. budou ve škole žáci 6. - 7.ročníku a žáci 8. třídy zůstávají doma a vzdělávají se distančním způsobem. V následujícím týdnu od 14.12. budou zase ve škole na prezenční výuce žáci 8. ročníku a žáci 6. - 7. tříd zůstávají doma a vzdělávají se distančním způsobem. Těšíme se na Vaše děti opět ve škole.

Přejeme Vám příjemný den. Vedení ZŠ Majakovského