Blíží se Vánoce a moji žáčci, prvňáčci, už poznají spoustu písmen a začínají číst. To je důvod k oslavě, a tak jsme vždycky touto dobou chodili do Regionální knihovny, kde byly děti pasovány na čtenáře. V této nelehké době jsme ovšem nikam jít nemohli, a proto paní knihovnice přišly za námi do školy.

Tady proběhlo ve slavnostně vyzdobené třídě dne 11.12. 2020 za účasti pana ředitele i pana zástupce pasování na čtenáře. Děti dostaly záložku a nějaké sladkosti. Myslím, že se nám akce povedla a že na ni děti budou rády vzpomínat.

Mgr. Hana Ciosková