Vláda ČR přijala mimořádné krizové opatření, kterým stanovila dny pondělí 21.prosince a úterý 22. prosince jako volné dny pro žáky základních a středních škol. Na tyto volné dny navazují vánoční prázdniny (22.12. – 3.1.2021). Žáci ZŠ tedy na příkaz ministerstva školství zůstávají v pondělí 21.12. a v úterý 22.12. doma. Nástup do školy po vánočních prázdninách je stanoven na pondělí 4.1.2021. Výuka bude pokračovat ve stejném režimu jako doposud – 1.stupeň a 9.ročník výuka prezenční podle rozvrhu, ostatní ročníky 2. stupně rotační výuka. Podle tohoto modelu nastoupí do školy od 4.1.2021 z 2.stupně žáci  6.A a 7.A, žáci třídy 8.A zůstávají doma na distanční výuce. V případě jakýchkoliv změn, které vyhlásí vláda pro oblast školství, Vás budeme aktuálně informovat.

Děkujeme Vám za celoroční spolupráci v této nelehké době a přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce.

V Karviné 17.12.2020                                                            Vedení ZŠ a MŠ Majakovského