V měsíci prosinci 2020 proběhly volby do „Školské rady“. Kandidáty byli p. Miterková a p. Juřička. Hlasy rodičů byla na příští 3 leté období zvolena p. Miterková.

Děkujeme všem rodičům, kteří se voleb zúčastnili a p. Miterkové gratulujeme k vítězství a těšíme se na příští spolupráci.

Mgr. Silvie Vlčková