Z důvodů epidemiologických opatření ministerstva zdravotnictví a školství se v týdnu od 04.01.2021 do 08.01.2021 vzdělávají ve škole zatím pouze žáci 1. a 2. třídy. Ostatní žáci se vzdělávají doma distančním způsobem analogickým jako v měsících říjen a listopad 2020. Prosíme rodiče, aby průběžně komunikovali s vyučujícími pedagogy a zvláště pak s třídním učitelem – učitelkou. Vyučující jsou připraveni na případné konzultace (viz pokyny MŠMT). V případě jakýchkoli změn Vám  další informace budou zveřejněny na www  stránkách školy a školním fb.

S přátelským pozdravem vedení školy