Vážení rodiče, v souladu s opatřením vlády ČR pro oblast školství je od 12.4.2021 umožněna prezenční výuka žáků 1.stupně, a to rotačním způsobem. Žáci 2.stupně pokračují v distanční výuce.

Od 12.4.2021 rotační výuka 1.stupně, žáci jsou rozděleni do dvou skupin  (1.A,2.A, 3.A) a (4.A, 5.A), a tyto se střídají ve škole vždy po týdnu

 

 Prezenční výuka - výuka ve škole  1.A, 2.A, 3.A  Podle rozvrhu hodin (bez TV a plavání)
 Distanční výuka - žáci se vzdělávají doma  4.A, 5.A  Podle online hodin a domluvených konzultací

 

Od pondělí 19.4. se třídy vymění 4.A, 5.A – výuka prezenční ve škole; 1.A, 2.A, 3.A – distanční výuka

 

 Prezenční výuka - výuka ve škole  4.A, 5.A  Podle rozvrhu hodin (bez TV a plavání)
 Distanční výuka -žáci se vzdělávají doma  1.A, 2.A, 3.A  Podle online hodin a domluvených konzultací

 

V tomto režimu bude rotační výuka probíhat až do dalšího opatření vlády ČR.

Vstup do školy od 12.4.:

1.A      7:40 hodin 
 2.A     7:50 hodin
 3.A     8:00 hodin

 

Vstup do školy od 19.4.:

4.A     7:40 hodin 
5.A    7:50 hodin 

 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze s nasazenou ochranou dýchacích cest; zaměstnanci školy povinně respirátory, žáci ZŠ zdravotnická obličejová maska dle standardu MO MZ (není povolena látková rouška); osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstupovat do budovy školy.

Testování žáků

Přítomnost dětí ve škole na prezenční výuce je podmíněna testováním. Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZD 2x týdně před zahájením výuky provést u žáků testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv.samoodběrem. U tohoto typu testování není nutná asistence zdravotnického personálu. Po domluvě je možná u žáků 1.-3.třídy asistence zákonného zástupce žáka.  Žákům s pozitivním výsledkem testování, nebo žákům, kteří se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost ve škole.

Antigenní testování bude probíhat 2x týdně, první testy vždy 1.den prezenční výuky v daném týdnu a ve čtvrtek. Účast testování je podmínkou pro přítomnost žáka ve škole.

Pokud se žák neúčastní testování, a tím ani prezenčního vzdělávání, škola eviduje absenci jako omluvenou. Škola v tomto případě nemá povinnost zajistit těmto žákům distanční vzdělávání.

Podívejte se na instruktážní video:

http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html

Školní družina je v provozu pouze pro žáky, kteří se daný týden účastní prezenční výuky; musí být dodržena homogenita skupin stejně jako ve škole. V případě, že žák 1.stupně bude ve školní družině před začátkem vyučování, je nutné provést u žáka test před vstupem do ŠD. Takto testovaný žák se následně ve škole testování nezúčastní.

Školní jídelna

Žáci, kteří se účastní prezenční výuky se mohou stravovat ve školní jídelně; žáci na distanční výuce si mohou oběd odebrat s sebou.

Systém stravování

 1.A  od 12:00 hodin
 2.A  po skončení vyučování, nejdříve však 12:15 hodin
 3.A  po skončení vyučování, od 12:35 hodin

 

 4.A  po skončení vyučování, nejdříve však od 12:00 hodin
 5.A  po skončení vyučování, nejdříve však od 12:15 hodin

 

V Karviné 8.4.2021