Během následujících měsíců se budou konat na škole následné investiční akce:

1) Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí tělocvičny ZŠ (2.etapa) - lhůta na podání nabídek je do 12. května, akce je projektově připravena, realizace se předpokládá na období červen, červenec 2021

2) Rekonstrukce zahrady mateřské školy v přírodním stylu - akce je již vysoutěžena a realizace akce se předpokládá v měsících květen, červen 2021

Poděkování za spolupráci při přípravě těchto akcí patří statutárnímu městu Karviná, zvláště pak odborům majetkovému, školství a rozvoje a ekonomickému.

Mimo tyto investiční projekty bude škola opět podávat projekt Erasmus + (zahraniční  výjezdy žáků, tématika ekologie - 5 evropských zemí), obdobný projekt byl podán již v roce 2020, byl městem schválen, ale z důvodu Covid byl pozastaven, věřme, že tentokrát by to mohlo být lepší, zvláště pak, pokud vývoj epidemie bude nadále klesat, případná realizace akce by byla v letech 2021-2023.

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy