Dne 5.5. 2022 proběhly v multimediální učebně naší školy besedy s preventivní tématikou. Zúčastnily se jich žáci od 3. až do 9.třídy. Témata si zvolili žáci společně s vyučujícími tak, aby byla vhodná pro jejich věk a byla pro ně přínosem.

3.A + 4.A – Rizika on-line her

5.A – Youtube a youtubering

6.A + 7.A – Rizika sociálních sítí a Youtube

8.A + 9.A – Kyberšikana

Žáci při besedách diskutovali s lektorem, kladli otázky a sledovali i videa s konkrétními příklady závislosti a zneužití dětí prostřednictvím sociálních sítí. Doufám, že besedy přispěly k bezpečnějšímu chování dětí na sociálních sítích a uvědomění si, že svět na sociálních sítích se od reálného světa velmi liší.

FOTO

Mgr. Silvie Vlčková