V rámci naší dlouhodobé partnerské spolupráce s Obchodní akademií Karviná a Soukromou školou ochrany osob a majetku nás navštívila partnerská skupina učitelů z Turecka, Itálie, Řecka a Rumunska. Cílem bylo poznání výuky informatiky na základních a mateřských školách u nás. Pedagogové spolu s vedením Obchodní akademie navštívili mateřskou školu, kde byla provedena ukázka práce malých dětí na tzv. Magic - boxu a základní školu, kde žáci sedmých tříd ukázali prvky robotiky a programování. Vše probíhalo v přátelské atmosféře, včetně posezení ve školním klubu, a to na bázi anglického jazyka. Za spolupráci je nutno poděkovat paní ředitelce Florkové z Obchodní akademie a u nás za  počítačovou i  jazykovou spolupráci p.Homanovi, Doležalovi, Mojové, Brandlové a vedoucí učitelce MŠ p.Vaškové. 

FOTO

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy